ประกันสังคมเชียงใหม่ เข้าสวัสดีปีใหม่ รพ.ลานนา

ประกันสังคมเชียงใหม่ เข้าสวัสดีปีใหม่ รพ.ลานนา

ประกันสังคมเชียงใหม่ เข้าสวัสดีปีใหม่ รพ.ลานนา

วันที่ 18 มกราคม 2564 ณ โรงพยาบาลลานนา : นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยม มอบของขวัญปีใหม่แด่ นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ โรพยาบาลลานนา เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2564 พร้อมกล่าวอำลา เพื่อไปเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยชน์ สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานคร โดยมีกำหนดเดินทางในวันที่ 22 มกราคม 2564 นี้

ทั้งนี้ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ขอขอบคุณโรงพยาบาลลานนา ในฐานะสถานพยาบาลคู่สัญญา ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในทุกกิจกรรมของสำนักงานประกันสังคมเป็นอย่างดี ตลอดเวลาที่ผ่านมา ในการนี้ โรงพยาบาลลานนา ขอขอบพระคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย.

ทรงวุฒิ ทับทอง

Cr.จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา

%d bloggers like this: