สุราษฎร์ธานี // “ให้อย่างมีคุณค่ารับ อย่างมีศักดิ์ศรี” กองทุนสวัสดิการชุมชน ต. สมอทอง อ.ท่าชนะ มอบเครื่องมือคัดกรองโควิด-19 .

ศูนย์ข่าวสุราษฎร์ธานี

วันที่ 18 มกราคม 2564
เวลา 15.00 น.
กองทุนสวัสดิการชุมชน ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี นำโดยคุณเอกลักษณ์ จันทร์อุดม ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสมอทอง พร้อมคณะกรรมการ ร่วมมอบเครื่องวัดไข้อินฟราเรดอัตโนมัติมีขาตั้งและเครื่องวัดไข้อินฟาเรดแบบพกพาให้กับ รพ.สต.สมอทอง และอสม.ต.สมอทอง ทั้ง 8 หมู่บ้าน ตัวแทนรับมอบโดยนายณัฐวุฒิ แก้ววัดปริง ผอ.รพ.สต.สมอทอง และเจ้าหน้าที่ เพื่อไว้ใช้ในกรณีลงพื้นที่ในการตรวจคัดกรองให้กับสมาชิกในชุมชนป้องกันการแพร่ระบาด ในสถานการณ์โรค covid-19

เนื่องด้วยอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ที่ผ่านมา ได้ใช้งานอย่างต่อเนื่องและทำให้เกิดความเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้ และมีไม่เพียงพอทางคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน ต.สมอทอง จึงมีความคิดเห็นตกลงร่วมกันว่าควรให้มีการสนับสนุนเครื่องวัดไข้อินฟาเรดเพิ่มเติมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ และเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของสมาชิกในสังคมดังคำกล่าวที่ว่า “ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี” .

ข่าว : ปุญญิศา สุวรรณ

%d bloggers like this: