จังหวัดสระแก้วจัดพิธีบวงสรวงวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

จังหวัดสระแก้วจัดพิธีบวงสรวงวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

สระแก้ว- จังหวัดสระแก้วจัดพิธีบวงสรวงวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
(18ม.ค.64) ที่ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว จังหวัดได้จัดพิธีบวงสรวงวันยุทธหัตถี ประจำปี 2564

โดยในภาคเช้าเริ่มเวลาตั้งแต่ 07.00 น นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี มีข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ภาครัฐ เอกชน และประชาชนร่วม พิธีบวงสรวง พิธีสงฆ์ ถวายพุ่มดอกไม้สด กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ รำถวาย และ การแสดงไก่ชน
ทั้งนี้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ชาติไทย พระองค์ได้ทรงกอบกู้เอกราชจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรก และได้ทรงแผ่อำนาจของราชอาณาจักรไทยอย่างกว้างใหญ่ไพศาล จนประเทศไทยอยู่เป็นปกติสุขปราศจากศึกสงครามเป็นระยะเวลายาวนาน

พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ทั้งสิ้นทั้งปวงของพระองค์ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง และคนไทยทั้งมวล ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์จะอยู่ในสนามรบ และชนบทโดยตลอดมิได้ว่างเว้น แม้แต่เมื่อเสด็จสวรรคต ก็เสด็จสวรรคตในระหว่างเดินทัพไปปราบศัตรูของชาติ นับว่าพระองค์ได้ทรงสละพระองค์เพื่อชาติบ้านเมืองโดยสิ้นเชิง สมควรที่ชาวไทยรุ่นหลังจะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ และจดจำวีรกรรมของพระองค์เทิดไว้เหนือเกล้าฯ ตราบชั่วกาลนาน.

นายยุทธนา พึ่งน้อย ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว

%d bloggers like this: