สุราษฎร์ธานี // ชาวประมงพื้นบ้าน รวมตัวร้อง นอภ.ไชยา ถูกเรือประมงต่างถิ่นบุกคราดปลิงลูกบอล ด้านประมงสุราษฎร์ฯ ส่งเรือตรวจการณ์เข้าพื้นที่ เจอจับทันที..! ดำเนินคดีหนัก .

ศูนย์ข่าวสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 ที่ว่าการ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ได้มีกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านในอ่าวพุมเรียง อ.ไชยา เข้าพบนาย เจริญศักดิ์ วงศ์สุวรรณ นายอำเภอไชยา พร้อมประมงอำเภอไชยา เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลหลังสวน จ.ชุมพรและศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลเลและชายฝั่งสุราษฎร์ธานี รวมทั้งผู้นำท้องถิ่น

เพื่อสะท้อนถึงปัญหาข้อร้องเรียนผลกระทบในการ ประกอบ อาชีพทำการประมงในพื้นที่อ่าวพุมเรียง และปัญหาความเดือดร้อนเนื่องจากมีเรือประมงจากต่างถิ่นเข้าทำการประมงผิดกฎหมายสร้างความเดือดร้อนแก่เครื่องมือประมงของชาวประมงพื้นบ้าน
ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวเกิดจากมีเรือคราดปลิงลูกบอลที่มาจากจังหวัดอื่นในแถบอ่าวไทยใช้เครื่องมือทำการประมงผิดกฎหมายเข้ามาทำการคราดปลิงในเขตทะเลชายฝั่งพื้นที่เกาะเส็จ ต.พุมเรียง อ.ไชยา ซึ่งเครื่องมือคราดดังกล่าวจะขุดพลิกดิน ใต้ท้องทะเล เพื่อจับตัวปลิงไปขายทำให้เกิดการทำลายหน้าดิน หญ้าทะเล ปะการัง รวมทั้งที่วางไข่ และเลี้ยงตัววัยอ่อนเป็นการทำลาย ทรัพยากรสัตว์น้ำ นอกจากนี้ยังทำให้ชาวประมงพื้นบ้าน ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ

อย่างไรก็ตามกรณีดังกล่าวขณะนี้ทางสำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประสานให้เรือตรวจการณ์ประมงจากหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลหลังสวน จ.ชุมพร เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อดำเนินการ จับกุมผู้กระทำผิดตามข้อสังการของนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้ว .

Cr.ปชส.จ.สฎ.

%d bloggers like this: