กลับมาอีกครั้งเหมยขาบบนดอยอินทนนท์เช้านี้ 2 องศาเป็นครั้งที่ 4 ของเดือนมค. นับเป็นวันที่ 6 ไม่พบผู้ติดเชื้อ คณะกรรมการโรคติดต่อเชียงใหม่ไฟเขียว กาด นัด/ถนนคนเดิน เปิดได้ตั้งแต่ 20 ม.ค. เป็นต้นไป

กลับมาอีกครั้งเหมยขาบบนดอยอินทนนท์เช้านี้ 2 องศาเป็นครั้งที่ 4 ของเดือนมค. นับเป็นวันที่ 6 ไม่พบผู้ติดเชื้อ คณะกรรมการโรคติดต่อเชียงใหม่ไฟเขียว กาด นัด/ถนนคนเดิน เปิดได้ตั้งแต่ 20 ม.ค. เป็นต้นไป

เชียงใหม่ กลับมาอีกครั้งเหมยขาบบนดอยอินทนนท์เช้านี้ 2 องศาเป็นครั้งที่ 4 ของเดือนมค. นับเป็นวันที่ 6 ไม่พบผู้ติดเชื้อ คณะกรรมการโรคติดต่อเชียงใหม่ไฟเขียว กาด
นัด/ถนนคนเดิน เปิดได้ตั้งแต่ 20 ม.ค. เป็นต้นไป

สภาพอากาศกลับมาหนาวเย็นอีกระลอก ส่งผลให้เช้าวันนี้ที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ยอดดอยอินทนนท์เกิดปรากฎการณ์น้ำค้างแข็ง หรือ เหมยขาบอีกครั้ง ในเดือนมกราคม เป็นครั้งที่ 4 ก่อนหน้านี้มีตั้งแต่วันที่ 1,15,17,และวันนี้ 19 ม.ค. 64 อุณหภูมิที่ยอดดอยและกิ่วแม่ปานเท่ากัน 2 องศาเซลเซียส ส่วนที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์วัดได้ 7 องศาเซลเซียส ซึ่งยอดนักท่องเที่ยวลดลงไปไม่ถึง 200 คน ส่วนจุดชมแสงแรกมีนักท่องเที่ยวมารอชมไม่กี่คน แต่ได้บรรยากาศสูดอากาศได้ฉ่ำปอด เพราะไม่มีนักท่องเที่ยวหนาแน่นเหมือนก่อนหน้านี้ เพราะหลังจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ความเข้มงวดในการเดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่นับเป็นวันที่ 6 ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม

ขณะเดียวกัน คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติในการประชุมครั้งที่ 14/3564 มีมติเห็นชอบให้กิจกรรม ตลาดนัดหรือถนนคนเดิน สามารถเปิดดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้การเปิดดำเนินการต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามที่ศูนย์บริหารสถานกาณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

พร้อมกันนี้ได้มีหนังสือสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประขาสัมพันธ์ไปยังผู้ประกอบการ จ้าของตลาดนัด หรือถนนคนเดินในพื้นที่รับผิดชอบของตนทราบมติดังกล่าวแล้ว

สำหรับมาตการการขอความร่วมมือ งดให้มีตลาดนัดและถนนคนเดิน คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการเจ้าของตลาดนัด หรือถนนคนเดิน งดการจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นระยะเวลา 14 วัน.

ทรงวุฒิ ทับทอง
Cr.ศิระ วีรตันตยาภรณ์

%d bloggers like this: