จ.ประจวบคีรีขันธ์/อำเภอหัวหินออกให้บริการประชาชน.ท้องถนน.ดูแลช่วงโควิด19

จ.ประจวบคีรีขันธ์/อำเภอหัวหินออกให้บริการประชาชน.ท้องถนน.ดูแลช่วงโควิด19

จ.ประจวบคีรีขันธ์/อำเภอหัวหินออกให้บริการประชาชน.ท้องถนน.ดูแลช่วงโควิด19
วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564
เวลา 1800น-1900 น
นายประยงค์ จันทเต็ง
นายอำเภอหัวหิน

ตรวจเยี่ยมทีมงาน จนท ป้องกันไวรัสโควิด-19 ดูแลความปลอดภัยทางถนน
ให้แก่ประชาชนที่จุดตรวจ
ขาเข้าและขาออก ดังนี้
1 จุดตรวจ ป้อมตำรวจ
ตรงข้ามท่าอากาศยานหัวหินขาเข้ากรุงเทพ
2 จุดตรวจบ่อฝ้ายในเขต ทมหัวหิน ขาเข้าหัวหิน
จนท ทุกหน่วยงานร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขัน
ขอขอบคุณทุกฝ่าย/ทุกท่าน

ทีมข่าวหัวหิน

%d bloggers like this: