(คลิบ) ชาวบ้านห้วยตึงเฒ่า ทหารจิตอาสา ทัพภาค 3 พร้อมจนท.อุทยานดอยสุเทพกว่า 200 คน ทำแนวกันไฟช่วงห้วยตึงเฒ่าไปจนถึงบ้านป่าแหว่งกว่า 2 กิโลเมตร

(คลิบ) ชาวบ้านห้วยตึงเฒ่า ทหารจิตอาสา ทัพภาค 3 พร้อมจนท.อุทยานดอยสุเทพกว่า 200 คน ทำแนวกันไฟช่วงห้วยตึงเฒ่าไปจนถึงบ้านป่าแหว่งกว่า 2 กิโลเมตร

ชาวบ้านห้วยตึงเฒ่า ทหารจิตอาสา ทัพภาค 3 พร้อมจนท.อุทยานดอยสุเทพกว่า 200 คน ทำแนวกันไฟช่วงห้วยตึงเฒ่าไปจนถึงบ้านป่าแหว่งกว่า 2 กิโลเมตร ใช้แนวคิดทำเป็นแบบแปลงนาข้าว นำแบบคันนาเข้ามาทำเป็นแนวกันไฟระยะ 8 เมตร ตลอดเแนวเขาดอยสุเทพ-ปุย เพื่อไว้ป้องกันไม่ให้ไฟป่ากระโดดเข้ามาตลอดพื้นที่กว่า 2.4 พันไร่

ช่วงเช้าวันนี้ ชาวบ้านห้วยตึงเฒ่า ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วย ร.ท.จรัล บุญยะมหา หัวหน้าชุด นำทหารจิตอาสา ชุดรณรงค์ไฟป่าและหมอกควัน กองทัพภาคที่ 3 จำนวน 10 นาย เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เจ้าหน้าที่ พนักงาน ผูู้ประกอบการร้านอาหารในอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่าฯ กว่า 200 คน ได้ร่วมกันทำแนวกันไฟ จากดอยสุเทพ เริ่มจากแนวถนนอ่างเก็บน้ำด้านทิศใต้ยาวกว่า 2 กิโเลมตร ไปจนถึงหมู่บ้านป่าแหว่ง ซึ่งมีการทำแนวกันไฟจากแนวถนน 2 ฝั่งออกไปข้างละ 8 เมตร เพื่อไม่ให้ไฟกระโดดข้ามเข้ามาในพื้นที่

ร.ท.จรัล บุญยะมหา หัวหน้าชุดฯ กล่าวว่าการเข้ามามีส่วนร่วมกับชาวบ้าน พร้อมสร้างจิตสำนึกในแต่ละพื้นที่หยุดการเผาทุกอย่างตั้งแต่ห้วงนี้ไป เพราะหากมีการเผาเกิดขึ้นจะทำให้ฝุ่นควัน ไปสะสมจนทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ ซึ่งจะได้นำแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟ่าป่าและหมอกควัน เกิด PM2.5 ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ในปีนี้ให้ลดลงมากที่สุด ซึ่งนำเศษใบไม้ใบหญ้าที่มาทำปุ๋ยหมัก

ด้านพันเอกสุปกรณ์ เรือนสติ ผู้จัดการสำนักงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่าฯ กล่าวว่าพื้นที่ห้วยตึงเฒ่าทั้ง 2,400 กว่าไร่ เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ติดดอยสุเทพ-ปุย ใกล้เมืองเชียงใหม่ ขณะนี้เชื้อเพลิงจากเศษใบไม้เริ่มแห้ง จึงได้ร่วมกันทุกภาคส่วนเข้ามาทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าจากดอยลงมาสู่ชุมชน ตลอดจนในอ่างเก็บน้ำห้วยตึง ซึ่งทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจกัน นำอุปกรณ์ที่มีมาช่วยกัน ซึ่งแนวการทำในปีนี้จะใช้เป็นแบบแปลงนาข้าวเป็นมีคันนา เพื่อป้องกันไฟโดยใช้คันนากันไว้ไม่ให้ไฟกระโดนข้ามลุกลามจะไหม้เฉพาะแปลงที่เกิดขึ้นเท่านั้น ตลอดแนวเชิงเขาดอยสุเทพ-ปุย ในพื้นที่ห้วยตึงเฒ่าแห่งนี้ ซึ่งจะสามารถเข้าไปดูแลควบคุมป้องกันการลุกลามได้ดีขึ้น ทั้งนี้ได้เริ่มดำเนินการทำแนวกันไฟไว้เพื่อเป็นการป้องกันไว้ตั้งแต่ช่วงต้นๆ เพราะหลังจากนี้จะเข้าสู่ฤดูแล้งทำให้เชื้อเพลิงแห้งง่ายต่อการติดไฟเกิดไฟป่าขึ้นมาได้.

ทรงวุฒิ ทับทอง
cr.ศิระ วีรตันตยาภรณ์

%d bloggers like this: