สุราษฎร์ธานี // จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer (ครั้งที่ 1)

ศูนย์ข่าวสุราษฎร์ธานี

วันที่ 20 มกราคม 2564 นางสุมนรัตน์ นาคมณี เกษตรอำเภอเกาะพะงัน รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเกาะสมุย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะสมุย ดำเนินโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โดยมีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer (ครั้งที่ 1) ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะสมุย ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทั้งนี้ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล เน้นย้ำการจดบันทึกข้อมูลแปลง รายจ่ายเพื่อการลงทุน รายรับ และนำไปปรับใช้ในแผนการผลิต เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ต่อไป .

ข่าว : อำนาจ ปาทะกาญจน์

%d bloggers like this: