พังงายันยังไม่รับรองเลือกตั้ง นายกอบจ.พังงา เหตุบัตรลงคะแนนขาด 1 ใบ รอกำหนดวันลงคะแนนใหม่เฉพาะหน่วยมีปัญหา ส่วนสมาชิกสภาฯผ่านฉลุยทั้ง 24 เขต

พังงายันยังไม่รับรองเลือกตั้ง นายกอบจ.พังงา เหตุบัตรลงคะแนนขาด 1 ใบ รอกำหนดวันลงคะแนนใหม่เฉพาะหน่วยมีปัญหา ส่วนสมาชิกสภาฯผ่านฉลุยทั้ง 24 เขต

พังงายันยังไม่รับรองเลือกตั้ง นายกอบจ.พังงา เหตุบัตรลงคะแนนขาด 1 ใบ รอกำหนดวันลงคะแนนใหม่เฉพาะหน่วยมีปัญหา ส่วนสมาชิกสภาฯผ่านฉลุยทั้ง 24 เขต

นายสัมภาษณ์ เชาวลิต ผอ.กกต.จังหวัดพังงา เปิดเผยต่อสื่อมวลชน หลัง กกต.กลาง ไม่ประกาศรับรอง นายกอบจ.พังงา ซึ่งสาเหตุเกิดจากพบว่า หน่วยเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 4 อ.ตะกั่วทุ่ง ซึ่งประกอบด้วย ผู้ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งหมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 3 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา มีจำนวนบัตรลงคะแนนเลือกตั้งตำแหน่ง นายกอบจ.พังงา ขาด 1 ใบ ทำให้บัตรลงคะแนนเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาในวันที่ 20 ธ.ค.63 ไม่เท่ากัน ตาม พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น ระบุไว้ว่าให้หน่วยลงคะแนนเลือกตั้งที่มีบัตรขาดหรือเกินต้องมีการลงคะแนนใหม่ โดยทาง กกต.กลาง จะพิจารณาประกาศให้หน่วยลงคะแนนเลือกตั้งที่มีปัญหากำหนดวันลงคะแนนอีกครั้ง เบื้องต้นคาดว่าในช่วงต้นเดือน ก.พ.64 นี้ จะสามารถลงคะแนนใหม่ได้ ส่วนการประกาศรับรอง ผลการลงคะแนนเสียงตำแหน่ง นายกอบจ.พังงา ได้ไม่เกินวันที่ 18 ก.พ.64 นี้อย่างแน่นอนหากไม่พบสิ่งใดผิดปกติ

ส่วนที่ทาง กกต.ประกาศรับรองแล้วคือ สมาชิกสภาอบจ.พังงา จำนวน 24 เขตการเลือกตั้ง ซึ่ง สภาอบจ.พังงา สามารถเปิดประชุมสภาฯ ได้หลังจากวันประกาศรับรอง 15 วัน โดยน่าจะมีการประชุมสภาอบจ.พังงา ในวันที่ 27 ม.ค.64 นี้

%d bloggers like this: