สุราษฎร์ธานี // มุ่งมั่นตั้งใจ ขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน มุ่งหวังให้เกิดการเรียนรู้และมีกลไกการขับเคลื่อน อย่างมีประสิทธิภาพ .

สุราษฎร์ธานี // มุ่งมั่นตั้งใจ ขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน มุ่งหวังให้เกิดการเรียนรู้และมีกลไกการขับเคลื่อน อย่างมีประสิทธิภาพ .

ศูนย์ข่าวสุราษฎร์ธานี

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอเกาะสมุย เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอเกาะสมุย ระดับอำเภอ เพื่อเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินให้ดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอเกาะสมุย ระดับอำเภอ และมีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน

โดยมี นางสาวสุรัตน์ ไชยธวัช พัฒนาการอำเภอพุนพิน รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเกาะสมุย พร้อมด้วย นายภาณุวัฒน์ คุ้มเสน และนางสาวรอฮานา ลอแมง นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะสมุย จัดประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 18 คน ร่วมประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ทั้งนี้การจัดการประชุมในครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการ social distancing ผู้เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัย 100 % เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ภาพ/ข้อมูล: พช.เกาะสมุย

ข่าว:พ. ท. อำนาจ ปาทะกาญจน์

%d bloggers like this: