(คลิป) กองกำลังผาเมือง ตัดทำลายไร่ฝิ่น พื้นที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

(คลิป) กองกำลังผาเมือง ตัดทำลายไร่ฝิ่น พื้นที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

กองกำลังผาเมือง ตัดทำลายไร่ฝิ่น พื้นที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 พันเอก ภาสกร กุลรวิวรรณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 ได้นำกำลังพลของหน่วย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว เข้าดำเนินการตัดทำลายไร่ฝิ่น (พืชเสพติด) ในพื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่น บริเวณดอยนาง ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ประมาณ 5 ไร่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / กาญจนา เกตุทองมา

%d bloggers like this: