ชุมพร // เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร นำถุงยังชีพช่วยเหลือคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว 10 ครอบครัว .

ชุมพร // เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร นำถุงยังชีพช่วยเหลือคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว 10 ครอบครัว .

ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

วันนี้ (21 ม.ค.64) เวลา 14.30 น. แพทย์หญิงพนิดา อนันตเสรีวิทยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นางสาววัลภา แก้วสวี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร นายณรงค์ หลักกำจร ประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร และผู้นำชุมชน

ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว ในเขตเทศบาลเมืองชุมพร ที่ประสบปัญหาทางสังคม ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 10 ราย พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป .

ภาพ : ปชส. จ.ชุมพร
ข่าว : ภุชงค์ ทองมี

%d bloggers like this: