จังหวัดสุโขทัยประชุมคณะทำงานกลุ่มภารกิจประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้และสื่อสารความเสี่ยง

จังหวัดสุโขทัยประชุมคณะทำงานกลุ่มภารกิจประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้และสื่อสารความเสี่ยง

จังหวัดสุโขทัยประชุมคณะทำงานกลุ่มภารกิจประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้และสื่อสารความเสี่ยง

วันนี้ (21 มกราคม 2564) เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมศรีสำโรง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุม คณะทำงานกลุ่มภารกิจประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้และสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication) ครั้งที่ 1 / 2564 โดยที่ประชุมได้แต่งตั้งคณะกรรมการ “ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”

และกลุ่มภารกิจประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้และสื่อสารความเสี่ยง จากนั้นพิจารณาแนวทางการสร้างความตระหนักรู้ โดยใช้ยุทธวิธีประชาสัมพันธ์ แผนการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้และสื่อสารความเสี่ยง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโควิด-19 ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ทั้งในรูปแบบออนไลน์ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อบุคคล และหอกระจ่ายข่าวประจำหมู่บ้านชุมชน เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัยได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง และเชื่อถือได้

กิตติพรดวงจันทร์ สุโขทัย 0821632939

%d bloggers like this: