จับกุมลูกเรือประมงเวียดนามทำการประมงผิดกฎหมายในน่านน้ำไทย ได้ 4 คน

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

จับกุมลูกเรือประมงเวียดนามทำการประมงผิดกฎหมายในน่านน้ำไทย ได้ 4 คน

เมื่อวันที่ 25 ม.ค.64 เวลา 17.50 น. พล.ร.ท.สำเริง จันทร์โส ผู้อำนวยการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 2 (ผอ.ศรชล.ภาค 2) และ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 (ผบ.ทรภ.2) ได้สั่งการให้ เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง หมายเลข 112 (เรือ ต.112) เข้าตรวจสอบ
กลุ่มเรือประมงเวียดนาม ณ ตำบลที่ในทะเล ห่างจากแหลมตาชี จังหวัดปัตตานี ทางทิศตะวันออก ประมาณ 37 ไมล์ทะเล (66.6 กม.) และห่างจากปากแม่น้ำบางนรา จังหวัดนราธิวาส ไปทาง
ทิศเหนือ ประมาณ 26 ไมล์ทะเล (46.8 กม.) เมื่อเรือ ต.112 เดินทางไปถึงตำบลที่ดังกล่าว
เวลาประมาณ 21.00 น. ได้ตรวจพบกลุ่มเรือประมงเวียดนาม จำนวน 7 ลำ จึงทำการเข้าไล่จับกุมเรือเวียดนาม 1 ลำ แต่เรือเวียดนามลำดังกล่าวไม่ยอมหยุดเรือ จนท.เรือ ต.112 จึงได้ใช้อาวุธปืน M-16 ยิงเตือนตามหลักการตรวจค้นของกองทัพเรือ แต่ก็ไม่เป็นผล กินเวลากว่า 2 ชม. อีกทั้ง
ยังเร่งเครื่องหนีและปล่อยเชือกลากบริเวณท้ายเรือเป็นอุปสรรคต่อการไล่ติดตาม จนท.เรือ ต.112 จึงได้ยิงเตือนอีก 1 ชุด แต่ก็ยังไม่เป็นผล จนกระทั่งถึงเวลา 23.30 น. ได้เกิดกลุ่มควันและเปลวเพลิงขึ้นจากห้องเครื่องของเรือประมงเวียดนาม เรือดังกล่าวจึงได้หยุดเรือ และลูกเรือจำนวน 4 คน กระโดดลงทะเล เรือ ต.112 จึงได้ช่วยเหลือลูกเรือทั้ง 4 คน ขึ้นเรือ ต.112 และคงบคุมตัวกลับมายังท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส เพื่อทำการสอบสวน
ในเบื้องต้น โดยก่อนทำการสอบสวน ศรชล.จังหวัดนราธิวาส ได้ประสานไปยัง จนท.สาธารณสุข อ.เมืองนราธิวาส เพื่อมาคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยการวัดอุณหภูมิ ซึ่งทั้ง 4 คน ไม่มีใครที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกิน 37.5 องศา หลังจากนี้จะทำการส่งลูกเรือประมงเวียดนามทั้ง 4 คน
ให้พนักงานสอบสวน สภ.เมืองนราธิวาส เพื่อดำเนินการต่อไป

โดยได้ตั้งข้อกล่าวหาผู้กระทำความผิดไว้ 3 ข้อหา ดังนี้
1.ร่วมกันทำการประมงพาณิชย์โดยไม่มีใบรับอนุญาตทำการประมง (ตาม พ.ร.บ. การประมง พ.ศ.2558 มาตรา 36 ประกอบมาตรา 129 วรรคสอง)
2.ทำการประมงในเขตการประมงไทยโดยทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมเรือ โดยไม่ได้รับอนุญาต (ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทยโดยทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมเรือโดยไม่ได้รับอนุญาต (พ.ร.บ.ว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ.2482 มาตรา 7 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบมาตรา 11 วรรคหนึ่ง)
3.ไม่เข้า-ออก ตามช่องด่านตรวจคนเข้าเมือง เขตท่าสถานีหรือท้องที่ที่กำหนด / ไม่เข้า – ออก ตามเวลาที่กำหนด (พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 มาตรา 11 ประกอบมาตรา 62)

อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที้สาธารณสุข อ.เมือง จ.นราธิวาสได้ทำการตรวจคัดกรองเข้มโรคไวรัสโควิด-19 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด โดยทั้ง 4 รายยังมีอุณหภูมิปกติ

https://youtu.be/cmKaKdxzMAU