นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์ นายอนุมัติ อาหมัด นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล และนายนิอาแซ ซีอุเซ็ง รับมอบเงิน จำนวน 361,000 บาท

นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์ นายอนุมัติ อาหมัด นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล และนายนิอาแซ ซีอุเซ็ง รับมอบเงิน จำนวน 361,000 บาท

วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภา ชั้น 2 อาคารรัฐสภา สมาชิกวุฒิสภาในพื้นที่ภาคใต้ ประกอบด้วย นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์ นายอนุมัติ อาหมัด นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล และนายนิอาแซ ซีอุเซ็ง รับมอบเงิน จำนวน 361,000 บาท ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกวุฒิสภา เพื่อนำไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ จาก นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา โดยมี นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ นางกอบกูล อาภากร ณ อยุธยา และนางประยูร เหล่าสายเชื้อ สมาชิกวุฒิสภา ร่วมในการรับมอบ

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: