วันพุธ ที่ 1 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ วุฒิสภา ได้รับมอบหมายจากนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้แทนรับหนังสือจาก นางสาวกุลกานต์ ดีเสียง และ นางสาวสุไลพร ชลวิไล

วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 17.10 นาฬิกา ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) นายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ วุฒิสภา ได้รับมอบหมายจากนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา

เป็นผู้แทนรับหนังสือจาก นางสาวกุลกานต์ ดีเสียง และ นางสาวสุไลพร ชลวิไล แกนนำและนักวิชาการกลุ่มทำทาง พร้อมด้วยสมาชิก กลุ่มเฟมินิสต์ปลดแอก และกองทุนสนับสนุนการทำแท้งปลอดภัยนานาชาติ เพื่อขอแสดงความสิ้นหวังและไว้อาลัยแด่กฎหมายทำแท้งฉบับใหม่ที่ยังคงเอาผิดผู้ที่ทำแท้งอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์

.
โดยขอเรียกร้องให้มีการยกเลิก ประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยความผิดฐานทำแท้งมาตรา 301 และปรับปรุงมาตรา 305 ให้การทำแท้งถูกกฎหมาย โดยไม่ต้องมีการกำหนดอายุครรภ์ และการเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ที่ทั่วถึง รวมถึงเรียกร้องให้รัฐบาลประชาสัมพันธ์ให้ผู้หญิงไทยทราบข้อมูลการทำแท้งอย่างปลอดภัย นอกจากนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กำหนดและจัดสรรงบประมาณในการเพิ่มจำนวนโรงพยาบาลและบุคลากรผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ที่ให้บริการการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัยให้ครอบคลุมทุกจังหวัด และมีอย่างน้อย 1 สถานบริการต่อ 1 จังหวัด กรมอนามัยและกระทรวงศึกษาธิการจะต้องทบทวนยุทธศาสตร์การให้การศึกษาเรื่องเพศอย่างรอบด้านและบริการคุมกำเนิดที่เข้าถึงได้

.
ด้านนายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ วุฒิสภา กล่าวว่า สมาชิกวุฒิสภากำลังพิจารณากฎหมายดังกล่าว ซึ่งได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ภายใต้กรอบและอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภา ทั้งนี้ หนังสือข้อเรียกร้องดังกล่าวจะมอบให้เลขาธิการวุฒิสภา เพื่อส่งต่อไปยังประธานวุฒิสภาต่อไป

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: