นายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ วุฒิสภา ได้รับมอบหมายจากนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้แทนรับหนังสือจาก นางสาวกุลกานต์ ดีเสียง และ นางสาวสุไลพร ชลวิไล

นายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ วุฒิสภา ได้รับมอบหมายจากนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้แทนรับหนังสือจาก นางสาวกุลกานต์ ดีเสียง และ นางสาวสุไลพร ชลวิไล

วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 17.10 นาฬิกา ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) นายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ วุฒิสภา ได้รับมอบหมายจากนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา

เป็นผู้แทนรับหนังสือจาก นางสาวกุลกานต์ ดีเสียง และ นางสาวสุไลพร ชลวิไล แกนนำและนักวิชาการกลุ่มทำทาง พร้อมด้วยสมาชิก กลุ่มเฟมินิสต์ปลดแอก และกองทุนสนับสนุนการทำแท้งปลอดภัยนานาชาติ เพื่อขอแสดงความสิ้นหวังและไว้อาลัยแด่กฎหมายทำแท้งฉบับใหม่ที่ยังคงเอาผิดผู้ที่ทำแท้งอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์

.
โดยขอเรียกร้องให้มีการยกเลิก ประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยความผิดฐานทำแท้งมาตรา 301 และปรับปรุงมาตรา 305 ให้การทำแท้งถูกกฎหมาย โดยไม่ต้องมีการกำหนดอายุครรภ์ และการเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ที่ทั่วถึง รวมถึงเรียกร้องให้รัฐบาลประชาสัมพันธ์ให้ผู้หญิงไทยทราบข้อมูลการทำแท้งอย่างปลอดภัย นอกจากนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กำหนดและจัดสรรงบประมาณในการเพิ่มจำนวนโรงพยาบาลและบุคลากรผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ที่ให้บริการการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัยให้ครอบคลุมทุกจังหวัด และมีอย่างน้อย 1 สถานบริการต่อ 1 จังหวัด กรมอนามัยและกระทรวงศึกษาธิการจะต้องทบทวนยุทธศาสตร์การให้การศึกษาเรื่องเพศอย่างรอบด้านและบริการคุมกำเนิดที่เข้าถึงได้

.
ด้านนายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ วุฒิสภา กล่าวว่า สมาชิกวุฒิสภากำลังพิจารณากฎหมายดังกล่าว ซึ่งได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ภายใต้กรอบและอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภา ทั้งนี้ หนังสือข้อเรียกร้องดังกล่าวจะมอบให้เลขาธิการวุฒิสภา เพื่อส่งต่อไปยังประธานวุฒิสภาต่อไป

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: