วันอังคาร ที่ 21 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร้อยเอ็ด/… โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิทยากรตำรวจร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด/…
โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิทยากรตำรวจร้อยเอ็ด

เมื่อเวลา 09.00 น.- 14.00 น วันนี้ 27 ม.ค 2564 โดยการอำนวยการของ พ.ต.อ.เนติวัฒน์ จันทราผกก.สภ.เมืองร้อยเอ็ด พ.ต.ท.ยศวัฒน์ เกียรติกรทวียศ รอง ผกก.จร.สภ.เมืองร้อยเอ็ด พ.ต.ท.ปฐมพงษ์ พุทธลา สว.จร.สภ.เมืองร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้ ด.ต.ทวีศักดิ์ ขันแก้ว (จร.638)และด.ต.เด่นดวง สอนโกษา(จร.637) มาเป็นวิทยากรบรรยายไห้ความรู้ด้านกฏหมายจราจร บูรณาการร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ตามโครงการ “นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่” ประจำปีงบประมาณ 2564

(อบรมเพื่อสอบใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์) หัวข้อที่อบรมดังนี้
1,พระราชบัญญัติกฏหมายจราจร พ.ศ. 2522
2,ส่งเสริมการขับขี่รถให้ปลอดภัยบนท้องถนน
3,ปลูกจิตสำนึกในการขับขี่รถและข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนท้องถนน
ได้รับความร่วมมือจากทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ดและผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างดี มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 120 คน

ดำเนิน พรมไชยา/รายงาน

%d bloggers like this: