วันอังคาร ที่ 28 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // เทศบาลนครสมุย ใจป้ำอุดหนุนงบ 2 ล้าน ตรวจหาโควิด-19 เชิงรุก !!!

ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมมุกสมุย สำนักงานเทศบาลนครเกาะสมุย นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอเกาะสมุย ร่วมกับ นายรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย ผู้บริหาร นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะสมุย หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเกาะสมุย และสื่อมวลชน ในพิธีมอบเงินอุดหนุนโครงการคัดกรองตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย ที่เทศบาลนครเกาะสมุยอุดหนุนงบประมาณ จำนวน 2,000,000 ล้านบาท ให้กับโรงพยาบาลเกาะสมุย เพื่อใช้ในการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย

โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานต่างด้าวและผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อให้เกาะสมุยปลอดเชื้อโควิด 19 จากความร่วมมือของทุกฝ่าย ขณะนี้เกาะสมุยจึงไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้วนำมาซึ่งการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจที่ดีของเกาะสมุยต่อไป .

ข่าว : พ.ท.อำนาจ ปาทะกาญจน์

%d bloggers like this: