วันอังคาร ที่ 5 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

จังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดให้มีการแถลงข่าวงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2564 ระหว่าง 26 ก.พ.- 6 มี.ค.64

จังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดให้มีการแถลงข่าวงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2564 ระหว่าง 26 ก.พ.- 6 มี.ค.64

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:00 น ณ. หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ หน้าศาลหลักเมืองเพชรบูรณ์ได้จัดแถลงข่าวการจัดงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2564
นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการแถลงข่าว โดยได้กำหนดจัดงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2556

ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์วัตถุประสงค์ของการจัดงานมะขามหวาน เพื่อส่งเสริมพืชเศรษฐกิจ โดยเฉพาะมะขามหวานสายพันธุ์ต่างๆ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ อย่างกว้างขวาง รวมถึงการส่งเสริมการจำหน่ายพืชผลทางการเกษตรกระตุ้นให้เกิดการปลูกการพัฒนาและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะขามหวานชนิดต่างๆ

ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์มีมาตรฐานออกสู่ตลาดโลก หลังจากแถลงข่าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย รองผู้ว่าราชการได้ออกเยี่ยมชมบูธต่างๆที่มาร่วมงานแถลงข่าวในวันนี้โดยมีสื่อมวลชนเป็นจำนวนมากมาร่วมงาน

%d bloggers like this: