สุราษฎร์ธานี // “อำเภอยิ้ม” เคลื่อนที่ไปพื้นที่เกาะพะลวย อ. เกาะสมุย มอบถุงยังชีพให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอเกาะสมุย ในฐานะนายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย พร้อมนายอภิเดช พรหมคุ้ม สาธารณสุขอำเภอเกาะสมุย กรรมการชุมชน และอาสาสมัครสาธารณะสุขหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่เกาะพะลวย หมู่ที่ 6 ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามโครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ประจำปี 2564

สำหรับเกาะพะลวย อยู่ในหมู่ที่ 6 ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเกาะขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สองรองจากเกาะวัวตาหลับ ซึ่งบางส่วนของเกาะอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ประมาณครึ่งเกาะ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523 กรมอุทยาน ได้ประกาศหมู่เกาะอ่างทองเป็นอุทยานแห่งชาติ แห่งที่ 21 ของประเทศ ส่วนเหลือเป็นที่อยู่ในความดูแลของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง .

ข่าว : พ.ท.อำนาจ ปาทะกาญจน์

%d bloggers like this: