พ่อเมืองแม่สาย ประกอบพิธีสรงน้ำอนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช

พ่อเมืองแม่สาย ประกอบพิธีสรงน้ำอนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช

พ่อเมืองแม่สาย ประกอบพิธีสรงน้ำอนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช

////////////////////////////////////////////////////////
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ก.พ.64 เวลา 09.09 น. นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอม่สาย พร้อมด้วย นางวนิดา หล้าอ่อน นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สาย เจ้าหน้าที่ข้าราชการ อ.แม่สาย เจ้าหน้าที่เทศบาลแม่สาย ได้ร่วมกันประกอบพิธีสรงน้ำพระบรมราชาอนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช ณ ลานหน้าที่ว่าการ อ.แม่สาย เพื่อเตรียมการจัดงานบวงสรวงพระเจ้าพรหมมหาราช ครั้งที่ 19 ประจำปี 2564

ในวันที่ 24 ก.พ.64 ที่จะถึงนี้ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าพรหมมหาราชอย่างสมพระเกียรติ ที่ได้กอบกู้เอกราชสร้างบ้านสร้างเมืองให้อยู่รอดมาถึงทุกวันนี้

//////////////////////////////////////////////////////////////////////
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ //////// รายงาน /////////////

%d bloggers like this: