ณ บ้านนากลาง หมู่ที่ 9 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้

ณ บ้านนากลาง หมู่ที่ 9 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บ้านนากลาง หมู่ที่ 9 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้

นำโดย นายสมชาย เสียงหลาย สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ คนที่สาม เป็นหัวหน้าคณะเดินทาง ณ จังหวัดพังงา โดยเป็นการรับฟังบรรยายสรุปความสำเร็จของการนำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการเกษตรท้องถิ่น สร้างรายได้ให้กับชุมชน พร้อมการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนชุมชน เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ อาทิ ปัญหาการจัดการที่ดินทำกิน

การแก้ไขปัญหาเอกสารสิทธิ์ในการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ และการจัดสาธารณูปโภคในชุมชน โดยในที่ประชุม คณะกรรมการฯ ได้เปิดโอกาสให้ส่วนราชการได้ชี้แจงกระบวนการจัดการกับข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้น และเก็บข้อมูลเพื่อนำไปดำเนินการภายใต้อำนาจหน้าที่ของวุฒิสภา ในชั้นกรรมาธิการต่อไป

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: