สุราษฎร์ธานี // สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 ขอเชิญพนักงาน ผู้ประกอบภาคการผลิต ภาคบริการ เข้ารับการทดสอบทักษะฝีมือความสามารถในการทำงานตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

สุราษฎร์ธานี // สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 ขอเชิญพนักงาน ผู้ประกอบภาคการผลิต ภาคบริการ เข้ารับการทดสอบทักษะฝีมือความสามารถในการทำงานตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายปรีชา แก้วเกื้อ ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี กล่าวว่าทางสถาบันฯ ได้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาพนักงานผสมเครื่องดื่ม ระดับ 1 มีผู้เข้ารับการทดสอบจำนวน 20 คน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ผู้ประกอบอาชีพในด้านดังกล่าวได้ตรวจวัดประเมินตนเองว่ามีทักษะ ฝีมือ ความสามารถในการทำงานอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ แล้วหรือยัง ซึ่งผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องมีความรู้ ทักษะ ความสามารถ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ถ้าหากผู้เข้ารับการทดสอบสามารถทดสอบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติกำหนดก็จะได้รับหนังสือรับรองฝีมือจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในสาขาดังกล่าว และสาขาอื่นๆทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี ถนนสุราษฎร์-นาสาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077297748 หรือโทรศัพท์ 0863063134

ข่าว : เอก อนุชา

%d bloggers like this: