วันอังคาร ที่ 21 เดือนมิถุนายน คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // คกก.กลั่นกรอง จ.สุราษฎร์ฯ เห็นชอบให้ต่อใบอนุญาตโรงแรมบนเกาะสมุย กรณีมีข้อพิพาท และตกสำรวจ

สุราษฎร์ธานี // คกก.กลั่นกรอง จ.สุราษฎร์ฯ เห็นชอบให้ต่อใบอนุญาตโรงแรมบนเกาะสมุย กรณีมีข้อพิพาท และตกสำรวจ .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

ความคืบหน้ากรณีผู้ประกอบการโรงแรมบริเวณหาดเฉวง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เรียกร้องให้ผู้เกี่ยวข้องต่อใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมนั้น ล่าสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งดำเนินการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมให้แล้วดังนี้

1. โรงแรมสำรวจเดิมที่มีปัญหาทับทางสาธารณะ จำนวน 75 แห่ง จังหวัดได้พิจารณาออกใบอนุญาตไปแล้ว 37 แห่ง คงเหลือ 38 แห่ง

2.ตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่ามีโรงแรมที่ตกสำรวจอีก 19 แห่ง จังหวัดได้ออกใบอนุญาตไปแล้ว 5 แห่งเหลือ 14 แห่ง

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการกลั่นกรองออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ได้พิจารณามีมติเห็นชอบต่อใบอนุญาตโรงแรมที่เหลือรวมทั้งที่พบตกสำรวจ ได้ครบทั้งหมด จำนวน 52 แห่งแล้ว ซึ่งหลังจากนี้ ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะฝ่ายเลขานุการจะได้พิจารณานำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด สุราษฎร์ธานี ลงนามในใบอนุญาตต่อไป

รายงานข่าวแจ้งว่า สาเหตุที่คณะกรรมการกลั่นกรองฯต้องทยอยดำเนินการ เนื่องจากพบว่าได้มีการเปลี่ยนการครอบครองที่ดิน และเอกสารที่ดินเช่น การเช่าที่ดิน ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการปรับใบอนุญาตตามเอกสารที่มีชื่อเจ้าของปัจจุบันให้ถูกต้อง

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ได้เร่งรัดให้คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการติดตามเรื่องเอกสารคำขอใบอนุญาตและเอกสารการครอบครองที่เป็นปัจจุบันให้ถูกต้องจะได้รีบออกใบอนุญาตโดยเร็วเพื่อให้ผู้ประกอบการไปดำเนินธุรกิจต่อไป ซึ่งเรื่องนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่มีอำนาจยับยั้งเรื่องใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมแต่อย่างใด .

ข่าว : ภูรดา วิชัยดิษฐ์
ที่มา : ปชส.สฎ.

%d bloggers like this: