วันพฤหัสบดี ที่ 19 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สวนสัตว์เชียงใหม่ เตรียมความพร้อมรองรับกิจกรรม “ค่ายลูกเสือ” เตรียมกิจกรรมให้น้องๆ ลูกเสือจากหลายโรงเรียนในเชียงใหม่และใกล้เคียง

สวนสัตว์เชียงใหม่ เตรียมความพร้อมรองรับกิจกรรม “ค่ายลูกเสือ” เตรียมกิจกรรมให้น้องๆ ลูกเสือจากหลายโรงเรียนในเชียงใหม่และใกล้เคียง

นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผอ.สวนสัตว์เชียงใหม่ เตรียมความพร้อม ต้อนรับคณะลูกเสือ ที่สนใจจัดกิจกรรมเจ้าค่ายลูกเสือที่ สวนสัตว์เชียงใหม่ โดยได้ให้ทางทีมงานฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดเตรียมความพร้อมสถานที่ รวมทั้งฐานผจญภัย กิจกรรมต่างๆ เตรียมไว้รองรับน้องๆ คณะลูกเสือจากหลายโรงเรียน ทั้งใน จ.เชียงใหม่และ จังหวัดใกล้เคียงที่สนใจจะเข้ามาใช้บริการค่ายลูกเสือชั่วคราว ณ สวนสัตว์เชียงใหม่

ซึ่งกิจกรรมนี้ เป็นหนึ่งในนโยบายที่สวนสัตว์เชียงใหม่ เปิดให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาใช้พื้นที่ภายในสวนสัตว์ ในการจัดกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานได้ โดยได้จัดเตรียมกิจกรรมเอาไว้รองรับคณะลูกเสือจากโรงเรียนในจ.เชียงใหม่ และใกล้เคียง ที่พร้อมจะเข้ามาใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายฯ ทั้งนี้กิจกรรมค่ายลูกเสือดังกล่าวประกอบไปด้วยฐานการเรียนรู้ในช่วงกลางวัน กิจกรรมสันทนาการในช่วงกลางคืน รวมทั้งมีพื้นที่ให้เหล่าลูกเสือทั้งหมดได้ตั้งค่ายพักแรมอีก และกิจกรรมทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การดูแลของคณะวิทยากรมืออาชีพ ของฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์เชียงใหม่ ตลอดการจัดกิจกรรม

หากทางโรงเรียนไหนสนใจที่จะนำนักเรียนมาเข้าค่ายลูกเสือที่สวนสัตว์เชียงใหม่ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 053-210374 ฝ่ายการศึกษาสวนสัตว์เชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: