“พลังสันโป่ง” ลงพื้นที่ขอคะแนนเสียง “เปลี่ยนสันโป่งสู่เมืองสมาร์ทซิตี้ โดยนโนบาย 9 ประการ”

“พลังสันโป่ง” ลงพื้นที่ขอคะแนนเสียง “เปลี่ยนสันโป่งสู่เมืองสมาร์ทซิตี้ โดยนโนบาย 9 ประการ”

“พลังสันโป่ง” ลงพื้นที่ขอคะแนนเสียง “เปลี่ยนสันโป่งสู่เมืองสมาร์ทซิตี้ โดยนโนบาย 9 ประการ”

เมื่อวันที่ 20 ก.พ.64 เวลา 09.09 น. นายจีรพงษ์ เรือนน้อย ผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลสันโป่ง หมายเลขประจำตัวผู้สมัครหมายเลข 2 “พลังสันโป่ง” นายทนงค์ บัวเรือง คณะผู้บริหารฯ พร้อมด้วยผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันโป่ง ทั้ง 2 เขต ลงพื้นที่หาเสียงในพื้นที่เขต 2 บ้านสันโป่ง ม.3 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ภายหลังจากที่ ทาง กกต.เทศบาลตำบลสันโป่งประกาศรับลองสิทธิ รับสมัครลงนายกฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันโป่ง

นายจีรพงษ์ เรือนน้อย พร้อมคณะผู้สมัคร สท.ได้ลงพื้นที่พร้อมชูนโยบายหลัก 9 ประการ “พลังสันโป่ง”

1.ทุกโครงการต้องมาจากเสียงประชาชน มีการประชาคมรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนโดยเรียงลำดับความสำคัญ

2. ถนน ไฟฟ้า ประปา ขยะ ต้องได้รับการดูแลใช้ได้จริง ได้มาตรฐาน ประชาชนต้องได้รับประโยชน์สูงสุด

3.ส่งเสริมการศึกษาพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการเรียนรู้ของเยาวชน มีบุคลากรที่ได้มาตรฐาน และแหล่งเรียนรู้สมัยใหม่

4.ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ในด้านสวัสดิการ จัดเก็บข้อมูลสุขภาพ การช่วยเหลือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน

5.กู้ชีพ กู้ภัย ต้องพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง อุปกรณ์ต้องมีประสิทธิภาพ พร้อมให้บริการ พร้อมช่วยหลือ บุคลากรที่ได้รับการฝึกฝน สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างปลอดภัย

6.กล้องวงจรปิดอัจฉริยะ ภายในหมู่บ้านเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

7.อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
บนพื้นฐานการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

8.ดูแลด้านการเกษตร เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง ภายในพื้นที่การเกษตร

9.ส่งเสริมในด้านกีฬาในชุมชน ลานกีฬาชุมชน การออกกำลังกายภายในชุมชน ให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายในชุมชน และอุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาของยาวชนเพื่อต่อต้านยาเสพติด “เปลี่ยนสันโป่งสู่เมืองสมาร์ทซิตี้ โดยนโนบาย 9 ประการ”

พร้อมเดินหน้าขอคะแนนเสียงจาก พี่น้องประชาชนชาวตำบลสันโป่ง ขออาสาเข้าไปพัฒนา พร้อมเชิญชวนให้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันให้มากที่สุด ในวันอาทิตย์ 28 มีนาคม 2564 ที่จะถึงนี้.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: