ร้อยเอ็ด….จัดโครงการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนตำบลโนนรัง ครั้งที่19 ประจำปี 2564 ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19

ร้อยเอ็ด….จัดโครงการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนตำบลโนนรัง ครั้งที่19 ประจำปี 2564 ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19

ร้อยเอ็ด….จัดโครงการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนตำบลโนนรัง ครั้งที่19 ประจำปี 2564 ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19

เมื่อเวลา 09.30น.ระหว่างวันที่(20-21 กุมภาพันธ์ 2564) ณ สนามโรงเรียนบ้านโนนรัง ตำบลโนนรัง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดนายจงจิตดี จอมคำสิงห์ นายกอบต.โนนรังรอรับประธาน ท่านดร.เอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีพร้อมท่านรัชนี พลซื่อ/ท่าน พ.ต.อ.(พิเศษ)วันชัย วินทะสมบัติ รองผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ นางกุสุมา จันทรวิภาค ผอ.รพ.สต.บ้านโนนรัง/ ว่าที่ ร.ต.พิพัฒน์ชัย จันทร์โตพฤษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านโนนรัง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำอช.อสม.ทั้ง 9 หมู่บ้าน

นักกีฬา และผู้ร่วมงานประชาชนตำบลโนนรังพัฒนาและเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้กับนักกีฬาแต่ละหมู่บ้านภายใต้มาตรการ covid 19 ในครั้งนี้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลโนนรังทั้ง 9 หมู่บ้านได้ป้องกันตรวจสอบแสกนตรวจวัดอุณหภูมิล้างมือด้วยเจลใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนที่จะเข้าสู่พิธีในครั้งนี้ ณ. สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโนนรัง ตำบลโนนรังอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

/////////////
ภาพ/ข่าว ศรีไพร ทูลธรรม
ผู้สื่อข่าวTigernew tv ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด

%d bloggers like this: