พังงา/ลูกเต่ามะเฟืองชายหาดบาวขวัญ ลืมตาดูโลกอีกแล้ว ปล่อยคืนสู่ท้องทะเล 67 ตัว

พังงา/ลูกเต่ามะเฟืองชายหาดบาวขวัญ ลืมตาดูโลกอีกแล้ว ปล่อยคืนสู่ท้องทะเล 67 ตัว

พังงา/ลูกเต่ามะเฟืองชายหาดบาวขวัญ ลืมตาดูโลกอีกแล้ว ปล่อยคืนสู่ท้องทะเล 67 ตัว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดยส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (ตะกั่วป่า พังงา) ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดพังงา และศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้ร่วมกันเฝ้าระวังหลุมฟักไข่เต่ามะเฟืองหาดบางขวัญ (รังที่ 8 ของหาดบางขวัญ พบเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563) หลังตรวจพบการยุบตัวของปากหลุมจากกล้อง cctv ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่ได้เฝ้าดูแล

/เฝ้าระวัง สังเกตุการเปลี่ยนแปลงของปากหลุมที่ยุบตัว มีลูกเต่ามะเฟืองทยอยขึ้นมารอ บริเวณปากหลุมมากขึ้น เจ้าหน้าที่จึงได้จับลูกเต่ามะเฟืองใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้ และทำการขุดช่วยเหลือลูกเต่ามะเฟืองในหลุมที่แข็งแรง สามารถนำไปปล่อยลงสู่ทะเลทั้งหมด จำนวน 67 ตัว อนุบาลรอปล่อย 6 ตัว ลูกเต่ามะเฟืองตายแรกเกิด 17 ตัว ไข่ที่มีตัวอ่อน(นำใส่ตู้ ICU Box เพื่อกระตุ้นการฟัก) 2 ฟอง ไข่ไม่ได้รับการผสม 4 ฟอง ไข่ลม 34 ฟอง รวมเป็นจำนวนไข่ที่แม่เต่ามะเฟืองขึ้นมาวางทั้งสิ้น 130 ฟอง นับเป็นวันที่ 55 หลังจากการพบร่องรอยการขึ้นมาวางไข่ของเต่ามะเฟือง

%d bloggers like this: