ราชบุรีประชุมพิจารณาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ในสังกัดมหาดไทย

ราชบุรีประชุมพิจารณาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ในสังกัดมหาดไทย

จ.ราชบุรี/ราชบุรีประชุมพิจารณาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ในสังกัดมหาดไทย

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2564 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท เฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ตรงตามเกณฑ์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม MDES

โดยวันนี้ได้ร่วมกันพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ 3 หน่วยงาน คือ เทศบาลเมืองบ้านโป่งเป็นการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในสำนักงาน และโครงการกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ อ.เมืองราชบุรี เป็นโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในหมู่บ้าน 4 หมู่บ้าน และหน่วยงานสุดท้ายคือองค์การบริหารส่วนตำบลปาดแรต อ.บ้านโป่ง เป็นโครงการค่าซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด สำหรับติดตั้งนอกอาคาร เพื่อรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน 6 หมู่บ้าน

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน

%d bloggers like this: