เหล่ากาชาดสุโขทัยจัดกิจกรรม “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” พาสมาชิกเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์

เหล่ากาชาดสุโขทัยจัดกิจกรรม “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” พาสมาชิกเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์

เหล่ากาชาดสุโขทัยจัดกิจกรรม “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” พาสมาชิกเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์

วันนี้ (๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) เวลา ๑๐.๐๐ น. นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย นำสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย สวมใส่ผ้าไทย ร่วมกิจกรรม“ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” เที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย สานพระปณิธาน ‘เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี’

ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน ได้น้อมนำ พระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่พระราชทานแก่วงการผ้าไทย ว่า “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” คือความสุขที่ได้เลือกใช้ศิลปะ หัตถกรรมไทย เพื่อให้รายได้กลับสู่ชุมชน ส่งเสริม กระตุ้น ผ้าไทยให้เป็นที่นิยม สู่สากล สามารถใส่ได้ทุกเพศ ทุกวัย ต่อยอด จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงชุบชีวิตผ้าไทยให้กลับมาเป็นที่นิยม

กิตติ พรดวงจันทร์ สุโขทัย0821632939

%d bloggers like this: