สุราษฎร์ธานี // กรมพละศึกษาจัดอบรมอาสาสมัครกีฬา และผู้นำการออกกำลังกาย .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี ดร.นิวัฒน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพละศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก)จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2564 โดยมีวิทยากรจากกรมพละศึกษามีผู้เข้ารับการอบรมจาก 19 อำเภอ จำนวน 200 คน

ดร.นิวัฒน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา กล่าวว่า “ กรมพลศึกษา โดยสถาบันพัฒนาบุคคลากรการพลศึกษาและการกีฬา ได้พัฒนาบุคคลให้มีความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติกับผู้เข้ารับการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย หรือ อสก คือ ประชาชนที่มีความสนใจและอาสาสมัครจากท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้านต่างๆในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจจะได้นำไปปฎิบัติในการขับเคลื่อนการกีฬาและการออกกำลังกายของประชาชน เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ กับภาคส่วนต่างๆ”

ภาพ/ข่าว : ปุญญิศา สุวรรณ

%d bloggers like this: