วันพุธ ที่ 22 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นนทบุรี “กำนันเก่ง”ผู้สมัครชิงนายก ทต.บ้านบางม่วง ลงเรือขอคะแนนเสียงชาวบ้านริมคลองแม่น้ำเจ้าพระยา

นนทบุรี “กำนันเก่ง”ผู้สมัครชิงนายก ทต.บ้านบางม่วง ลงเรือขอคะแนนเสียงชาวบ้านริมคลองแม่น้ำเจ้าพระยา

เมื่อวันที่ 19 มี.ค.64 นายณัฎฐวรรธณ์ เอี่ยมแย้ม ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านบางม่วง เบอร์ 2 พร้อมผู้สมัครสมาชิกเทศบาลตำบลบ้านบางม่วงเขต1และเขต 2 เบอร์ 7-12 จำนวน 12 คน โดยใช้ชื่อทีม”กำนันเก่ง” ลงเรือหางยาวจำนวน 5 ลำ ที่ท่านำ้วัดสังวรพิมลไพบูลย์ ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
การหาเสียงครั้งนี้เป็นการล่องเรือขอคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ริมคลองบางม่วง ตั้งแต่หมู่ 12-13 คลองบากกอกน้อยหมู่ 1 คลองบางโสนหมู่ 5 โดยพื้นที่ของตำบลบ้านบางม่วง มีประชาชนอาศัยอยู่ประมาณ 15,000 คน
มีนโยบายหลักของการหาเสียงเลือกตั้งครึ้งนี้คือ จะเร่งดำเนินการในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปีให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสะดวกสบายในการเข้าถึงหรือพบแพทย์,

เรื่องการเตรียมความพร้อมของรถพยาบาลฉุกเฉินตลอด 24 ชม.,เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์ตามถนนหนทาง และแม่นำ้ลำคลองในพื้นที่ ให้สะอาดและใช้สัญจรได้สะดวก,จัดหาให้มีบริการอินเตอร์เน็ตฟรีให้กับประชาชน,เร่งส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ ขยายโอกาสฝึกอบรมอาชีพให้กับคนในชุมชน,เร่งพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา ศูนย์เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลให้เป็นที่ยอมรับ,เร่งติดตั้งกล้องวงจรปิด cctv ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งในถนนหลักและถนนซอยต่างๆเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน โดยยึดสโลแกนว่า “เริ่มต้นที่เรา ชาวบ้านต้องมาที่ 1 “

สาโรจน์ สว่างศรี / นนทบุรี

%d bloggers like this: