อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมคณะ ติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อม การรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในโอกาสเสด็จทอดพระเนตรการแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้ ณ จังหวัดนราธิวาส (เป็นการส่วนพระองค์ )

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมคณะ ติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อม การรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในโอกาสเสด็จทอดพระเนตรการแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้ ณ จังหวัดนราธิวาส (เป็นการส่วนพระองค์ )

วันที่ 22 มีนาคม 2564 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์และประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การเตรียมความพร้อม การรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในโอกาสเสด็จทอดพระเนตรการแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้ ณ จังหวัดนราธิวาส (เป็นการส่วนพระองค์) ในวันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายก้องสกุล จันทราช ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายกิตติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 7 นายวรงค์ แสงเมือง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน นายอนันต์ แสงชาตรี พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและรายงานความก้าวหน้าการจัดแสดงนิทรรศการฯ โอกาสนี้ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยประธานสภาสตรีแห่งชาติ พร้อมคณะฯ ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธแสดงผลงานนิทรรศการของผู้ประกอบการ และกล่าวทักทายผู้ประกอบการทุกกลุ่มอย่างเป็นกันเอง

การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้ในครั้งนี้ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมจัดแสดงผลงานจัดนิทรรศการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็น Premium Otop จำนวน 61 บูธ จาก 38 อำเภอ ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ แบ่งเป็นบูธนิทรรศการจำนวน 54 บูธ และ บูธสาธิตจำนวน 7 บูธ รวมกลุ่มผู้ประกอบการที่จัดนิทรรศการทั้งสิ้นจำนวน 71 กลุ่ม และภายในงานยังมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ขึ้นชื่อ อาทิ ประเภทแกะสลักไม้ ประเภทปักผ้า ประเภทผ้าปาเต๊ะ ประเภทจักสาน ประเภทผ้าบาติก และประเภทผ้าทอ เป็นต้น

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มีกำหนดเสด็จทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส (เป็นการส่วนพระองค์) ในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 นับเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาหัตถกรรมพื้นบ้านไทย ที่สืบทอดงานศิลปะเป็นเอกลักษณ์ของไทย ที่ทรงมีพระราชดำริจะอนุรักษ์ และฟื้นฟูงานศิลปะเหล่านั้นให้ดำรงอยู่ยั่งยืนตลอดไป

%d bloggers like this: