วันพุธ ที่ 22 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สมาคมสื่อธรรมาภิบาลต้านคอรัปชั่น ลงพื้นที่บ้านบางม่วงติดตามความคืบหน้ากรณีอดีตนายกเทศบาลตำบลบ้านบางม่วงเคยต้องโทษ

สมาคมสื่อธรรมาภิบาลต้านคอรัปชั่น ลงพื้นที่บ้านบางม่วงติดตามความคืบหน้ากรณีอดีตนายกเทศบาลตำบลบ้านบางม่วงเคยต้องโทษ

จากกรณีที่ นายสุพจน์ (นามสมมุติ) อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบางม่วง (ปัจจุบันยกระดับเป็นเทศบาลตำบลบ้านบางม่วง) เคยต้องโทษจำคุกเมื่อ วันที่13 ธันวาคม 2560 ในข้อหาความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ เลขดำที่ อ.๘๐๓ /๒๕๕๙ เลขคดีแดงที่ อ.๕๐๐๙ /๒๕๕๙ ของศาลจังหวัดนนทบุรี แต่ได้ประกันตัวในชั้นอุทธรณ์ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 หลังจากที่ได้รับการปล่อยตัวก็กลับไปทำหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบางม่วง (ปัจจุบันยกระดับเป็นเทศบาลตำบลบ้านบางม่วง) ตามเดิม ซึ่งหลังถูกจำคุกแล้วก็หลุดจากตำแหน่งหน้าที่โดยทันที ไม่สามารถกลับไปปฏิบัติหน้าที่ได้อีก

วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ทาง สมาคมสื่อธรรมาภิบาลต้านคอรัปชั่น จึงได้เดินทางมาที่เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง จังหวัดนนทบุรี เพื่อติดตามความคืบหน้าในกรณีของ นายสุพจน์ (นามสมมุติ) อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบางม่วง (ปัจจุบันยกระดับเป็นเทศบาลตำบลบ้านบางม่วง) ว่ามีการดำเนินการไปถึงไหนอย่างไร โดยขอเข้าพบกับ นายสมเจตน์ ทองเทศ ปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลบ้านบางม่วง ปรากฏว่าท่านไม่อยู่ แต่ท่านได้มอบหมายให้ พ.จ.อ.วรพจน์ ทวิวงศ์ไพบูลย์ นิติกรมาให้ข้อมูลแทน

แต่เมื่อทางสมาคมสื่อธรรมาภิบาลต้านคอรัปชั่น พร้อมคณะสื่อมวลชน ได้สอบถามถึงเรื่องของ นาย ส. (นามสมมุติ) ในกรณีเรื่องดังกล่าว ทางนิติกรกลับบอกว่า “ไม่ทราบเรื่องเลย” และไม่เคยได้รับหนังสือเรื่องการต้องโทษจำคุกของ นายสุพจน์ (นามสมมุติ) จากศาลเลย อีกทั้งไม่ทราบว่าใครเป็นคนเซ็นรับหนังสือดังกล่าวด้วย และเมื่อทาง สมาคมสื่อธรรมาภิบาลต้านคอรัปชั่น ได้แย้งว่า เป็นนิติกร เจ้านายต้องโทษติดคุก คนในเทศบาลตำบลบ้านบางม่วง จะไม่มีใครทราบเรื่องเลยหรือ” นิติกรก็ตอบเหมือนเดิมว่า “ไม่ทราบ ไม่รู้ เหมือนเดิม” ซึ่งความจริงแล้วเป็นนิติกรอยู่ตั้งแต่สมัย นายสุพจน์ (นามสมมุติ) เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบางม่วง (ปัจจุบันยกระดับเป็นเทศบาลตำบลบ้านบางม่วง) จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ทราบเรื่องอะไรเลย การมาครั้งนี้จึงไม่ได้ข้อมูลอะไรมากนัก
อย่างไรก็ตามทาง สมาคมสื่อธรรมาภิบาลต้านคอรัปชั่น จะยังคงติดตามเรื่องนี้ต่อไปอย่างไม่หยุด จนกว่าจะได้ข้อมูลที่กระจ่าง

%d bloggers like this: