สนามเลือกตั้งนายกเล็กเทศบาลตำบลท่าข้ามโค้งสุดท้าย คึกคัก! “นางอุไรลักษณ์ รุ่งโรจน์อุดมผล”ชูนโยบายเด่น เพื่อนำลูกทีมขอคะแนนเข้าสภาทั้งหมด

สนามเลือกตั้งนายกเล็กเทศบาลตำบลท่าข้ามโค้งสุดท้าย คึกคัก! “นางอุไรลักษณ์ รุ่งโรจน์อุดมผล”ชูนโยบายเด่น เพื่อนำลูกทีมขอคะแนนเข้าสภาทั้งหมด

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 บรรยากาศการหาเสียงของ ผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ เริ่มเข้มข้น และคึกคักขึ้นมาตามลำดับในโค้งสุดท้าย ซึ่งการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม และสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 และเขต 2 รวมจำนวน 12 ที่นั่ง ที่ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่จะถึงนี้ โดยผู้สมัครนายกเทศมนตรี ได้หมายเลข 1 นางอุไรลักษณ์ รุ่งโรจน์อุดมผล “ประชาชนพึ่งได้ เรียบง่าย จริงใจ” พร้อมทีมงานกลุ่มพัฒนาท่าข้าม เบอร์ 1-6 ทั้งเขต1 และเขต 2 ที่มีความพร้อมรับใช้พี่น้องชาวตำบลท่าข้าม โดยการเดินเท้า ออกพบปะพี่น้อง ประชาชนในเขตเลือกตั้ง ทั้ง 2 เขต เพื่อแนะนำตัว และขอกำลังใจ ให้พี่น้องประชาชนเลือกนายกเทศมนตรี กาเบอร์ 1 และเลือก สท. กาเบอร์ 1-6 ทั้ง 2 เขต ซึ่งในการลงพื้นที่ของชุมชนท่าข้าม หมู่ที่1 ผู้สมัคร เบอร์ 1 ได้อาสานำพาพ่อแม่พี่น้อง และลูกหลานเดินหน้ามุ่งสู่ความเจริญรุ่งเรือง เข้าสู่การพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจค้าขาย และด้านการศึกษาจะมีการพัฒนาและปรับปรุงให้ทันสมัยยิ่งขึ้น รวมถึงสภาพสิ่งแวดล้อมจะทำให้ดียิ่งขึ้น ทั้ง โครงการไฟฟ้าแสงสว่างทุกชุมชน นอกจากนี้ คนพิการ ผู้สูงอายุเด็กแรกเกิดจะปรับปรุงการดูแลให้ดีขึ้น จะติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดเสี่ยงให้ครบทั้ง 8 ชุมชน เพื่อความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งนโยบายอื่นๆอีกหลายนโยบายที่จะต้องดำเนินการไปพร้อมกันถ้าเราได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องชาวเทศบาลตำบลท่าข้าม

นางอุไรลักษณ์ รุ่งโรจน์อุดมผล ผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม เบอร์ 1 กล่าวว่า พวกเราขออาสาเป็นผู้นำพาประชาชนสร้างความเจริญไปด้วยกัน จะผลักดันการแก้ไขปัญหาในภาพรวม จะพัฒนาให้มีแหล่งท่องเที่ยวสร้างเป็นเอกลักษณ์ให้ยั่งยืน การจัดสวนสาธารณะไว้ให้ออกกำลังกาย สนามเด็กเล่นให้มีความปลอดภัยให้กับเด็กๆ พร้อมรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และนำไปสู่การแก้ไขให้ยั่งยืน จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวเทศบาลท่าข้ามเข้าคูหาใช้สิทธิ์ เลือกนายกเทศมนตรี เบอร์ 1 นางอุไรลักษณ์ รุ่งโรจน์อุดมผล และเลือก สมาชิกสภาเทศบาลยกทีม เลือกเบอร์ 1-6 ทั้ง 2 เขต เพื่อสนับสนุน ให้ท่าข้ามเป็นตำบลปลอดภัยทันสมัยน่าอยู่ และสำหรับเทศบาลตำบลท่าข้ามมีปิดป้ายหาเสียงอยู่ 2 เบอร์ มีผู้สมัครเบอร์ 2 นายธนะสิทธิ์ แต้ไชยวิวัฒน์ อดีตที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม และยังมีกลุ่มสมาชิก เบอร์ 7-12 และผู้สมัครอิสระ เบอร์ 13 สู้ศึกเลือกตั้งกับเบอร์ 1 นางอุไรลักษณ์ รุ่งโรจน์อุดมผล อดีตรองนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้ามด้วย.

ข่าว –นที บุญรอด

%d bloggers like this: