วันพฤหัสบดี ที่ 5 เดือนสิงหาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จนท.รับหีบบัตรและอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งนายกอุดรตึกคัก

ข่าว จนท.รับหีบบัตรและอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งนายกอุดรตึกคัก

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
วันที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 6 ถ.อุดรดุษฎี เขตเทศบาลนครอุดรธานี เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง ประจำการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี เขต 1 และ เขต 2 ได้เดินทางมารับหีบบัตรเลือกตั้ง พร้อมอุปกรณ์ ประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี โดยมีเจ้าหน้าที่จาก สนง.กกต.อุดรธานี มาดูแลความเรียบร้อย

โดยการรับหีบบัตรเลือกตั้ง พร้อมอุปกรณ์ ประจำหน่วยเลือกตั้ง กำหนดรับเป็น 2 ช่วงเวลา ช่วงเช้าเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งประจำเขต 1 และเขต 2 ส่วนช่วงบ่ายจะเป็นเขต 3 และเขต 4 มารับ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข เทศบาลนครอุดรธานี ได้ตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิกับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มารับอุปกรณ์หน่วยเลือกตั้ง และต้องสวมแมสก่อนเข้าไปรับ เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด-19

สำหรับจังหวัดอุดรธานี มีเทศบาลที่มีการเลือกตั้งทั้งหมด 71 เทศบาล แบ่งเป็นเทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 3 แห่ง และเทศบาลตำบล 67 แห่ง ซึ่งมีการเลือกตั้งรวม 18 อำเภอ ยกเว้น 2 อำเภอ คือ อำเภอพิบูลย์รักษ์ และอำเภอประจักษ์ศิลปาคม โดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 549,291 คน และมีหน่วยเลือกตั้ง 1,029 หน่วย แบ่งเป็นเทศบาลนคร 175 หน่วย เทศบาลเมือง 72 หน่วย และเทศบาลตำบล 782 หน่วย ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 28 มีนาคมนี้ตั้งแต่เวลา 08.00–17.00 น.

////////////////
นายกฤษดา จันทร์ดวง ผู้สื่อข่าว จ.อุดรธานี 0804141617

%d bloggers like this: