พะเยา พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่ม 11 ราย รวม14 ราย

พะเยา พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่ม 11 ราย รวม14 ราย

พะเยา พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่ม 11 ราย รวม14 ราย

วันที่ 11 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดตอนนี้มีผู้ป่วยเพิ่มอีก 11 ราย รวมแล้วจนถึงขณะนี้ 14 ราย และต้องรอผลการตรวจเชื้ออีกจำนวนหลายราย โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคัตเตอร์จากจังหวัดเชียงใหม่ ที่ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มนักศึกษาที่ปิดภาคเรียนและเดินทางกลับภูมิลำเนา ขณะที่จุดคัดกรองของพื้นที่ชุมชนต่างๆได้มีการกระจายตั้งจุดตรวจคัดกรองกันทุกพื้นที่ในช่วงนี้

ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ อสม. ตลอดจนถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในแต่ละชุมชน ทำการตั้งด่านคัดกรองในการป้องกันโควิดในชุมชนของตนเองอย่างเต็มที่ หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดพบผู้ป่วยแล้วรวม 14 ราย กระจายในพื้นที่ 6 อำเภอใน 9 อำเภอของจังหวัด โดยอำเภอเมือง 3 ราย อำเภอดอกคำใต้ 2 ราย อำเภอจุน 3 ราย อำเภอปง 2 ราย อำเภอเชียงคำ 2 ราย อำเภอภูซาง 2 คน ขณะที่ทางสาธารณสุขและโรงพยาบาลต่างๆในขณะนี้ก็ยังมีการเร่งตรวจกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อในคัตเต้อร์ต่างๆที่ผ็ป่วยเดินทางเข้าพื้นที่ ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะพบผู้ป่วยเพิ่มต่อเนื่อง

โดย ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยายังคงพบผู้ป่วยเพิ่มด้วยในวันนี้พบเพิ่มรวมผู้ป่วยสะสมในรอบนี้ รวม 14 ราย ขณะที่ยังคงมีการตรวจหาเชื้อกลุ่มเสี่ยงสูงอีกจำนวนหลายรายโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคัตเตอร์ที่เดินทางมาจาก จังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่เดินทางกลับพื้นที่ รวมทั้งกับกลุ่มที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยงสูง ที่เดินทางกลับในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ด้านสำนักงานสาธารณสุขพะเยาได้ออกประกาศเตือนผู้ที่กลับ จากต่างจังหวัด ที่เป็นจังหวัดที่เสี่ยงให้รายงานตัว ผู้ใหญ่บ้านและ อสม.
เพื่อตรวจวัดไข้หรือที่โรงพยาบาล เพื่อป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 ต่อไป

%d bloggers like this: