สำนักจุฬาราชมนตรี ออกประกาศวันที่ 13 เม.ย. 2564 ตรงกับวันที่ 1 เดือนรอมฎอน เข้าสู่เทศกาลถือศีลอด เดือนแห่งการขัดเกลาและการให้อภัย .

สำนักจุฬาราชมนตรี ออกประกาศวันที่ 13 เม.ย. 2564 ตรงกับวันที่ 1 เดือนรอมฎอน เข้าสู่เทศกาลถือศีลอด เดือนแห่งการขัดเกลาและการให้อภัย .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

วันที่ 12 เม.ย.64 สำนักจุฬาราชมนตรี ออกประกาศ เรื่องกำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1442 ระบุว่า ตามที่ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั้งประเทศดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนด วันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1442 ในวันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่ามีผู้เห็นดวงจันทร์จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1442 ตรงกับวันอังคารที่ 13 เมษายน 2564

สำหรับเดือนรอมะฎอน หรือ รอมฎอน คือเดือนที่ 9 ของปฏิทินฮิจญ์เราะห์ เป็นเดือนที่ชาวมุสลิมถือศีลอดตลอดเดือน ด้วยเหตุนี้จึงเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า “เดือนบวช” เป็นเดือนที่สำคัญที่สุดเดือนหนึ่ง เนื่องจากชาวมุสลิมจะต้องปฏิบัติเพราะเป็นศาสนบัญญัติ ด้วยการงดอาหารทุกชนิด รวมถึงน้ำดื่ม ในช่วงเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนกระทั่งพระอาทิตย์ตกดิน .

ข่าว : เสือ เมืองคนดี

%d bloggers like this: