วันจันทร์ ที่ 26 เดือนกรกฎาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มอีก 4 ราย รวม 38 ราย ในระลอกเมษายน 64

ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มอีก 4 ราย รวม 38 ราย ในระลอกเมษายน 64

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว

ประจำวันที่ 17 เมษายน 2564
วันนี้ (16 เมษายน 2564) เวลา 10.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด รายงานผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 รายใหม่
ของการระบาดระลอกเมษายน 2564 ของวันนี้เพิ่มอีก 4 ราย ( เพศหญิง 4 ราย) รวมเป็น 38 ราย ดังนี้
ผู้ติดเชื้อสะสมรายที่ 35 (รายที่ 1ของวันนี้) เป็นผู้ติดเชื้อเพศหญิง อายุ 27 ปี ภูมิลำเนาอำเกอเสลภูมิ ประวัติเสี่ยง คือ
วันที่ 9 เมษายน 2564 ไปเที่ยวร้านเหล้าแห่งหนึ่งในอำเภอเสลภูมิ วันที่ 14 เมษายน 2564 เริ่มมีไข้ และทราบข่าวว่ามีผู้ติดเชื้อมาเที่ยวที่ ร้านดังกล่าว
วันที่ 16 เมษายน 2564 เข้ารับการตรวจหาเชื่อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลเสลภูมิ วันที่ 17 เมษายน 2564 ผลตรวจพบเชื้อโควิด-19
ผู้ติดเชื้อสะสมรายที่ 36 (รายที่ 2 ของวันนี้) เป็นผู้ติดเชื้อเพศหญิง อายุ 36 ปี ทำงานที่กรุงเทพฯ (ภูมิลำเนาอำเภอ
เกษตรวิสัย) มีประวัติเสี่ยง คือ วันที่ 10 เมชายน 2564 เดินทางกลับภูมิลำเนา วันที่ 15 เมษายน 2564 เพื่อนโทรมาแจ้งว่าเป็น
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงใกล้ชิดเพื่อนร่วมงานที่ติดเชื้อโควิด- 19 วันที่ 16 เมษายน 2564 เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาล
เกษตรวิสัย วันที่ 17 เมษายน 2564 ผลตรวจพบเชื้อโควิด-19
ผู้ติดเชื้อสะสมรายที่ 37 (รายที่ 3 ของวันนี้) เป็นผู้ติดเชื้อเพศหญิง อายุ 28 ปี ภูมิลำเนาอำเภอหนองพอก มีประวัติ
เสี่ยง คือ วันที่ 9 เมษายน 2564 รับประทานอาหารร่วมโต๊ะกับซองดูอี วันที่ 12 เมษายน 2564 ไปขอตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19
ผลไม่พบเชื้อ ระหว่างนั้นกักตัวที่บ้าน วันที่ 16 เมชายน 2564 เข้ารับการตรวจ หาเชื้อโควิดที่ โรงพยาบาลหนองพอก วันที่ 17

เมษายน 2564 ตรวจพบการติดเชื้อโควิด-19
ผู้ติดเชื้อสะสมรายที่ 38 (รายที่ 4 ของวันนี้) เป็นผู้ติดเชื้อเพศหญิง อายุ 30 ปี ภูมิลำเนาอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
มีประวัติเสี่ยง คือ วันที่ 10 เมบายน 2564 เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ วันที่ 15 เมษายน 2564 มีอาการคัดจมูก เจ็บคอ วันที่ 16เมษายน 2564 เข้ารับการตรวจหาเชื้อที่ ARI Cinic โรงพยาบาลร้อยเอ็ด วันที่ 17 เมษายน 2564 ตรวจพบการติดเชื้อโควิด-19
**สำหรับรายละเอียดประวัติเสี่ยงผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของวันนี้จะแจ้งใน Time Line ต่อไป ขณะนี้อยู่ในระหว่างการ
สอบสวนโรค และผู้ติดเชื้อทุกรายเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด**
จังหวัดร้อยเอ็ด ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 D – M – H – T – T อย่างเคร่งครัด โดยการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่ เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 2 เมตร ไม่เข้าไปในสถานที่แออัดอากาศไม่ถ่ายเท ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สแกนไทยชนะ และหมอชนะ หากพบว่ามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ให้แยกกักตัวและขอรับการตรวจที่โรงพยาบาลใกล้บ้านท่านพร้อมแจ้งประวัติเสี่ยง

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว
Cr.ทองสุข โพนเงิน
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.ร้อยเอ็ด/

%d bloggers like this: