กาฬสินธุ์พบผู้ป่วยโควิดเพิ่มอีก 4 ติดจากญาติเชื่อมสถานบันเทิงกทม.ยอดพุ่ง 20 ราย

กาฬสินธุ์พบผู้ป่วยโควิดเพิ่มอีก 4 ติดจากญาติเชื่อมสถานบันเทิงกทม.ยอดพุ่ง 20 ราย
กาฬสินธุ์พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 4 ราย ติดเชื้อจากญาติที่ทำงานในสถานบันเทิงกรุงเทพฯและสถานประกอบการต่างจังหวัดแล้วกลับบ้านที่กาฬสินธุ์ ส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมรวม 20 ราย

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่ารายงานว่า ศูนย์อำนวยการต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จ.กาฬสินธุ์ โดยสำนักงานสาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ ได้ออกประกาศพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ยืนยันเพิ่มอีก 4 ราย เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อจากกรุงเทพมหานครที่เชื่อมโยงและทำงานสถานบันเทิงและสถานประกอบการในต่างจังหวัดแล้วกลับมาบ้าน ส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อในระลอกเดือนเมษายน 2564 มีผู้ป่วยสะสมรวม 20 ราย พร้อมเผยแพร่เอกสารแจ้งข่าวไทม์ไลน์พื้นที่และช่วงเวลาเสี่ยงของผู้ป่วยรายใหม่ทั้ง 4 ราย ทั้งนี้ผู้ป่วยเดิมรายที่ 1 – 16 ศูนย์อำนวยการฯ ได้แถลงไปแล้วเมื่อวันที่ 11 – 17 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ ประกอบด้วย
รายที่ 17 เพศชาย อายุ 28 ปี มีโรคประจำตัว เป็นผู้ป่วยติดบ้าน ภูมิลำเนาต.โนนแหลมทอง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดร่วมบ้านกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 12 ของการระบาดระลอกเดือนเมษายน 2564 ซึ่งเชื่อมโยงกับสถานบันเทิงในต่างจังหวัด เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 ด้วยอาการไข้ ถ่ายเหลว อาเจียน ไม่มีประวัติสถานที่เสี่ยง ติดจากคนในครอบครัว

รายที่ 18 เพศหญิง อายุ 40 ปี ว่างงาน ภูมิลำเนา ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดร่วมบ้านเดียวกันกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 14 ของการระบาดระลอกเดือนเมษายน 2564 ซึ่งเชื่อมโยงกับสถานประกอบการในต่างจังหวัด ไม่มีอาการป่วย พื้นที่และช่วงเวลาเสี่ยง วันที่ 12 เมษายน 2564 ช่วงเวลา 11.30-12.30 น.ร้านขายผลไม้ (ส้มเขียวหวานใกล้ๆร้านขายปลาสด)ตลาดทุ่งนาทอง อ.เมืองกาฬสินธุ์ ช่วงเวลา 12.30-14.00 น.ร้านขายต้นไม้ (ข้างร้านHom Café Coffee-กาแฟร้านต้นไม้) ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์
รายที่ 19 เพศหญิง อายุ 51 ปี อาชีพค้าขาย ภูมิลำเนา ต.หนองตอกแป้น อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ไม่มีอาการป่วย และรายที่ 20 เพศชาย อายุ 67 ปี เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภูมิลำเนา ต.หนองตอกแป้น อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2564 ด้วยอาการไข้ โดยรายที่ 19 และ 20 เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดร่วมบ้านผู้ติดเชื้อจากกรุงเทพมหานครที่เชื่อมโยงกับสถานบันเทิงในกรุงเทพฯ
โดยพื้นที่และช่วงเวลาเสี่ยง วันที่ 8 เมษายน 2564 ช่วงเวลา 09.30-10.30 น.พระธาตุยาคู อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์, ช่วงเวลา 10.30-12.00 น.วัดพุทธนิมิต (วัดภูค่าว) อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์, ช่วงเวลา 12.00-15.00 น.รับประทานอาหารที่แพ (อยู่ระหว่างยืนยันชื่อร้าน) สะพานเทพสุดา อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์, วันที่ 9 เมษายน 2564 ช่วงเวลา 09.00-09.10 น.เทสโก้โลตัสเอ็กซ์เพรส สาขายางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ช่วงเวลา 09.30-09.40 น.ร้านอเมซอน (ร้านCafe Amazon) ปั้มปตท.บ้านเสียว ต.หัวงัว อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ช่วงเวลา 09.45-10.00 น.ร้านลาวัลย์เครื่องนอน บ้านโนนตูม ต.หนองตอกแป้น อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์, วันที่ 12 เมษายน 2564 ช่วงเวลา 17.00-17.05 น.และวันที่ 15 เมษายน 2564 ช่วงเวลา 17.00-17.05 น.ร้านโพธิ์ทองมินิมาร์ท บ้านหนองตอกแป้น ต.หนองตอกแป้น อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ และวันที่ 7,9,12,13,15 เมษายน 2564 ช่วงเวลา 06.00-24.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตอกแป้น (หน่วยกู้ชีพ) อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

ทั้งนี้การติดเชื้อใน จ.กาฬสินธุ์วันนี้ ยังเป็นการติดเชื้อในวงจำกัด โดยพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่สำคัญ ได้แก่ 1.การเข้าไปในสถานบันเทิง 2.การเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงในต่างจังหวัด 3.การสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อทั้งที่แสดงอาการและยังไม่แสดงอาการในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงาน
ดังนั้นจึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด โดยการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 2 เมตร ไม่เข้าไปในสถานที่แออัดอากาศไม่ถ่ายเท ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สแกนไทยชนะหรือหมอชนะ
อย่างไรก็ตามหากท่านใดที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน หรือเดินทางเข้าไปในพื้นที่และช่วงเวลาเสี่ยงที่ศูนย์อำนวยการฯ ประกาศ ขอให้กักตัว 14 วัน และให้แจ้งรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือ อสม.ใกล้บ้าน หรือติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 043-019760 ต่อ 107 (กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์)
***แฟ้มภาพ***

%d bloggers like this: