สุราษฎร์ธานี // ยาแรงได้ผล..! คนสุราษฎร์ฯ ตื่นตัวสวมหน้ากากฯ ทั่วหน้าหวั่นโดนปรับ20,000 ด้านตลาดนัดใช้กฎเหล็กแม่ค้าขายของให้ผู้ไม่สวมหน้ากาก สั่งหยุดขายทันที ส่วนสสจ.นำรถตรวจหาเชื้อโควิดเชิงรุกกลุ่มเสี่ยงสถานบันเทิงที่วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ฯ วันแรก .

สุราษฎร์ธานี // ยาแรงได้ผล..! คนสุราษฎร์ฯ ตื่นตัวสวมหน้ากากฯ ทั่วหน้าหวั่นโดนปรับ20,000 ด้านตลาดนัดใช้กฎเหล็กแม่ค้าขายของให้ผู้ไม่สวมหน้ากาก สั่งหยุดขายทันที ส่วนสสจ.นำรถตรวจหาเชื้อโควิดเชิงรุกกลุ่มเสี่ยงสถานบันเทิงที่วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ฯ วันแรก .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 ที่ จ.สุราษฎร์ธานี หลังจากนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีคำสั่งให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกบ้าน ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งจะมีความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย.64 เป็นต้นไป ปรากฏว่าประชาชนเกิดความตื่นตัวนำหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าสวมใส่ติดตัวตลอด รวมทั้งหน่วยงานราชการ และ สถานประกอบการต่างๆ มีประกาศแจ้งเตือนให้สวมหน้ากากอนามัยก่อน เข้าสถานที่ได้กลับมาเข้มงวดอีกครั้ง

ทั้งนี้ตลาดสด และตลาดนัดหลายแห่งที่เคยมีประกาศให้พ่อค้าแม่ค้า และประชาชนผู้มาซื้อสินค้าต้องสวมหน้ากากอนามัย ได้ประกาศเตือนให้ทุกคนในตลาดต้องสวมหน้ากาก ห้ามไม่ให้บุคคลที่ ไม่สวมหน้ากากเข้าในตลาด เช่น ตลาดสำเภาทอง ตลาดดอนนก เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และที่ตลาดนัดซอย 2 ต.ขุนทะเล อ.เมืองสุราษฎร์ธานี ใช้กฎเหล็กห้ามผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย เข้าในตลาด และยังห้ามพ่อค้าแม่ค้าขายสินค้าให้กับผู้ที่ไม่สวมหน้ากาก อนามัย หากฝ่าฝืนจะสั่งให้หยุดขายเป็นเวลา 2 สัปดาห์ทันที

ขณะที่ตลาดน้ำชื่อดัง “ตลาดนัด ตลาดน้ำบ้านดอน” ประกาศงดตลาดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย วันเดียวกันศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สุราษฎร์ธานี ได้รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) พบผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 22 รายมาจากการตรวจกลุ่ม เสี่ยง 431 ราย โดยยอดผู้ป่วยลดลงจากวันก่อน 25 ราย

ส่วนที่โดมอาคาร เอนกประสงค์รินทอง วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ได้มีประชาชน กลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงประมาณ 200 คนที่ไปเที่ยวสถานบันเทิง 8 แห่งในพื้นที่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี และผู้ร่วมงานซ้อมรับประกาศนียบัตร และงานรับประกาศนียบัตร วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 5-9 เม.ย.64 ได้เดินทางเข้า รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยรถตรวจหาเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน ตามแผนการตรวจหาเชื้อเชิงรุกของคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดสุราษฎร์ธานี หลังพบว่า แหล่งแพร่เชื้อกลุ่มใหญ่มาจากคลัสเตอร์สถานบันเทิง

นายแพทย์มนู ศุกลสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า กรมควบคุมโรค ได้ส่งรถตรวจหาเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน 2 คัน เข้ามาปฎิบัติงานใน จ.สุราษฎร์ธานี โดย 1 คันประจำการที่วิทยาลัย เทคนิคสุราษฎร์ธานี และที่ อ.เกาะสมุย อีก 1 คัน มีแผนปฎิบัติการ ตรวจกลุ่มเป้าหมายจนเสร็จสิ้น หรือจนกว่าสถานการณ์การ แพร่ระบาดจะคลี่คลาย .

รายงาน : ภูรดา วิชัยดิษฐ์

%d bloggers like this: