สุราษฎร์ธานี // “พ่อเมืองคนดี” มอบอินทผลัมให้ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในเดือนรอมฎอน .

สุราษฎร์ธานี // “พ่อเมืองคนดี” มอบอินทผลัมให้ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในเดือนรอมฎอน .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 15:00 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะได้มอบอินทผาลัมทและสิ่งของจำเป็นที่ใช้ในเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1442 ให้กับประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น และกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ ทั้งนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดพิธีมอบสิ่งของดังกล่าวภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ covid19 อย่างเคร่งครัด .

รายงาน : เสือ เมืองคนดี

%d bloggers like this: