คณะหมอ พยาบาล อสม ผู้บริหาร สมาชิกอบตฯผู้นำท้องที่ หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม โรงพยาบาลสนามตำบลห้วยใหญ่ พิกัดวัดป่าพุทธอุทยาน

วันที่ 20 เมษายน 2564 คณะหมอ พยาบาล อสม ผู้บริหาร สมาชิกอบตฯผู้นำท้องที่ หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม โรงพยาบาลสนามตำบลห้วยใหญ่ พิกัดวัดป่าพุทธอุทยาน

ม.2 ต.ห้วยใหญ่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
การเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลสนามในพื้นที่นั่น เป็นการเตรียมความพร้อมไว้..เผื่อมีเหตุการณ์วิกฤตหรืออาจไม่มี ยังไงต้องเตรียมความพร้อมไว้ก่อน เพราะถ้าไม่เตรียมไว้ก่อน…ถ้ามีเหตุการณ์จริงๆ เกิดขึ้นเจะได้ดูแลช่วยเหลือและรองรับทันที

เพื่อความไม่ประมาท…ทางตำบลห้วยใหญ่ ต้องมีมาตราการการป้องกันการดูแลช่วยเหลือในพื้นที่ก่อน

#safeคนตำบลห้วยใหญ่ปลอดโควิด19

#ไม่อยากมาต้องอย่าดื้อกันนะครับ

%d bloggers like this: