อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ Army delivery

อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ Army delivery

วันที่ 13 พ.ค. 64 เวลา 10.00 น. ณ วัดโพธิ์กลาง ม.11 ต.ป่าเลา อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ น.ส.ปภัสสิริย์ พิมพ์มะมุก ปลัดอำเภอประจำตำบลป่าเลา พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ม.3, 4, 5, 7, 11, 12, 15 แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วย ผญบ. ฯลฯ และ ผู้แทน นายก อบต., อสม. ให้การต้อนรับ พ.อ.สุทธิ์เขต ศรีนิลทิน รองผู้บังคับการกรมทหารม้าที่ 3 เป็นประธาน ในการจัดรถครัวสนามประกอบอาหาร น้ำดื่ม และหน้ากากอนามัยสนับสนุนความห่วงใย ดูแลประชาชน ในเบื้องต้น จำนวน 500 ชุด

ให้กับประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ซึ่งสืบเนื่องจาก จ.เพชรบูรณ์ได้ประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและควบคุมเข้มงวด ประชาชนได้รับผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยปฏิบัติภายใต้มาตรการป้องกันด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด จัดส่งมอบอาหารและน้ำดื่มในรูปแบบ – Army delivery –

%d bloggers like this: