มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยจังหวัดเพชรบูรณ์

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยจังหวัดเพชรบูรณ์

18 พ.ค. 64 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 213 ชุด ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่ อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายสมศักดิ์ พนมชัยชยวัฒน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัยช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษา หัวหน้าศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วม

สำหรับการมอบถุงยังชีพพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ ในครั้งนี้สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา เกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายในพื้นที่ 5 ตำบล 213 ครัวเรือน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานมามอบให้ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเป็นตัวแทนนำไปมอบให้กับราษฎรที่ประสบวาตภัยต่อไป

%d bloggers like this: