องคมนตรีปฏิบัติภารกิจที่นราธิวาส

เมื่อเวลา 07.40 น. วันที่ 10 มิ.ย. 64 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยและทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลลุโบะบายะ ม.4 ต.ลูโบะบายะ อ.ยี่งอจำนวน 50 ชุด

ในโอกาสนี้องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงความห่วงใย และทรงให้กำลังใจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งทุกนายต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 

พร้อมกันนี้ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ได้ถือโอกาสเดินทักทายสอบถามถึงความเป็นอยู่ ซึ่งทุกนายมีขวัญกำลังใจดี และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องผืนแผ่นดินไทย

 

ต่อมา พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ได้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ จ่าสิบเอกหญิง วิลาวัลย์ ภัทรศรีพรหม สิบเอก อนันต์ มณีโชติ และ สิบตรี อุสมัน สมาแห เจ้าหน้าที่ทหารพราน สังกัดกรมทหารพราน 48 ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่อง  บริเวณเนินเขาบูเก๊ะซามาเลีย บ้านตะโละบูเก๊ะ ม.2 ต.ริโก๋ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งยังนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

โดย พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ได้อัญเชิญกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงแสดงความห่วงใยที่ได้รับบาดเจ็บ และขอให้หายจากอาการป่วยโดยเร็ว ซึ่งการได้รับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ ยังความปลาบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ทรงมีต่อจ่าสิบเอกหญิง วิลาวัลย์ ภัทรศรีพรหม สิบเอก อนันต์ มณีโชติ และ สิบตรี อุสมัน สมาแห และครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง

นอกจากนี้แล้ว พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ยังได้เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลจะแนะ ม.11 ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส จำนวน 50 ชุด ในโอกาสนี้องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงความห่วงใย และทรงให้กำลังใจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งทุกนายต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้เช่นกัน

ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ นราธิวาส