วันพฤหัสบดี ที่ 5 เดือนสิงหาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

บริษัท เบทาโกร ฯ มอบเจลแอลกอฮอล์ สู้ภัยโควิด-19 รพ.ลานนา

บริษัท เบทาโกร ฯ มอบเจลแอลกอฮอล์ สู้ภัยโควิด-19 รพ.ลานนา

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 : นายชัยยา มะลิดา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ภาคเหนือตอนบน , นายกิติกร พลเมืองดี ผู้จัดการทั่วไป และ นายไชยา ภูษณพิพัฒน์ ผู้อำนวยการส่งเสริมการขาย จากบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนผู้บริหาร เครือเบทาโกร สนับสนุนเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ มอบให้แก่พยาบาลและเจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลลานนา

เนื่องในโอกาสที่ช่วยให้บริการประชาชนชาวเชียงใหม่ ที่มารับบริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 และฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยมี นางจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด และนางภัณฑิรา ตาสา หัวหน้าแผนกเวชระเบียน โรงพยาบาลลานนา เป็นผู้รับมอบ ณ จุดให้บริการฉีดวัคซีน หน้าอาคาร C โรงพยาบาลลานนา

ทั้งนี้ โรงพยาบาลลานนา ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี่ด้วยค่ะ

ทรงวุฒิ ทับทอง

Cr. พว.จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา

%d bloggers like this: