วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

อบจ.พังงาสั่งจองวัคซีนต้านโควิดล็อตแรก 40,000โดส พร้อมเป็นแกนกลางหวังวัคซีนเข้าถึงประชากร

อบจ.พังงาสั่งจองวัคซีนต้านโควิดล็อตแรก 40,000โดส พร้อมเป็นแกนกลางหวังวัคซีนเข้าถึงประชากร

ผู้สื่อข่าวรายงานที่ห้องทำงาน นายธราธิป ทองเจิม นายก อบจ.พังงา ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เขตเทศบาลเมืองพังงา ได้นำสำเนาการจองซื้อวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ผ่านทาง อบจ.ปทุมธานี จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 40,000 โดส โดยไม่ขัดกับระเบียบของกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งทาง นายกอบจ.พังงา เผยว่า ได้เตรียมงบประมาณเป็นเงินสะสมของ อบจ.พังงา ไว้ประมาณ 40 ล้านบาท เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่ประชากระในจังหวัดพังงา โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พร้อมกับแจ้งให้ทาง อบต. เทศบาล ทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดพังงา เข้าร่วมในการดำเนินการ เพื่อกระจายวัคซีนให้แก่ประชากรในพื้นที่ได้ครบตามความต้องการของประชากร

สำหรับจังหวัดพังงา มีเป้าหมายฉีดให้แก่ประชากรจำนวน 200,437 คน หรือ ร้อยละ 70 ได้รับวัคซีนแล้วจำนวน 25,073 หรือ ร้อยละ 13.73 แยกเป็น Sinovac ได้รับโควตาจำนวน 33,200 โดส เข็มแรก 16,223 คน เข็มที่ 2 จำนวน 10,936 คน Astra Zeneca ได้รับโควต้า 18,500 โดส ฉีดแล้วจำนวน 11,291 คน หรือ ร้อยละ 61.03

ทาง นายธราธิป ทองเจิม นายก อบจ.พังงา กล่าวว่า การป้องกันโควิด-19 เป็นเรื่องที่สำคัญสามารถช่วยชีวิต ลดอาการรุนแรง แก่ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว ดังนั้นทางท้องถิ่นในจังหวัดพังงาต้องสำรวจประชากรในพื้นที่ พร้อมกับสำรวจความต้องการวัคซีน เพื่อดำเนินการให้ประชากรสามารถเข้าถึงวัคซีนได้เร็วที่สุด

%d bloggers like this: