วันพฤหัสบดี ที่ 5 เดือนสิงหาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ จัดกำลังพลจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ก่อนเปิดภาคเรียน

ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ จัดกำลังพลจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ก่อนเปิดภาคเรียน

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2564 ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ ผู้นำชุมชน และคณะครู ทำความสะอาดโรงเรียนภายในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน สร้างความเชื่อมั่นให้กับเด็ก ผู้ปกครอง และคณะครู โดยมีการฉีดน้ำทำความสะอาด พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ภายในห้องเรียน โรงอาหาร และบริเวณรอบภายในโรงเรียน รวมทั้งพัฒนาพื้นที่ จำนวน 4 โรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านพระนอน ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง, โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว, โรงเรียนบ้านอรุโณทัย หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว และ โรงเรียนบ้านเมืองนะ หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: