วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

เทศบาลเมืองแม่เหียะ จัดประชุมยกระดับร้านค้าในชุมชน พร้อมรับนโยบายเปิดรับนักท่องเที่ยวจ.เชียงใหม่

เทศบาลเมืองแม่เหียะ จัดประชุมยกระดับร้านค้าในชุมชน พร้อมรับนโยบายเปิดรับนักท่องเที่ยวจ.เชียงใหม่

เทศบาลเมืองแม่เหียะ ร่วมกับ โครงการยกระดับ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญผู้ประกอบการในพื้นที่แม่เหียะเข้าร่วมประชุม เพื่ออบรมเตรียมความพร้อมสำหรับนโยบายในการเปิดรับนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ช่วงเดือนตุลาคมนี้ ด้วยการผลักดันให้ร้านค้าทุกร้านค้าในชุมชนเข้าร่วม SHA

SHA หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration มีชื่อเต็มในภาษาไทยว่า โครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เป็นโครงการความร่วมมือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ โดย SHA เปรียบเสมือนตราสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านสินค้าและบริการ รวมทั้งด้านสุขอนามัย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 18 โดยมีมาตรการทางสาธารณสุขเป็นหัวใจหลัก ซึ่งจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวทุกคนได้ว่าจะได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความสุข และมีความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจากสินค้าและบริการ

กิจการที่สามารถขอรับมาตรฐาน SHA ได้ มี 10 หมวด ได้แก่ 1. ภัตตาคาร/ร้านอาหาร 2. โรงแรม/ที่พัก และสถานที่จัดประชุม 3. นันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว 4. ยานพาหนะ 5. บริษัทนำเที่ยว 6. สุขภาพและความงาม 7. ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า 8. กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว 9. โรงละคร โรงมหรสพและการจัดกิจกรรม และ 10. ร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอื่นๆ

นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศบาลเมืองแม่เหียะ กล่าวถึงความสำคัญในการเข้าร่วม SHA และแผนในการพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองแม่เหียะ โดยการประชุมครั้งนี้มีร้านค้าที่ต้องการเข้าร่วม SHA ประมาณ 40 กว่าร้านค้า ซึ่งทางเทศบาลเมืองแม่เหียะได้ทำการจัดเตรียมทีมงาน พร้อมลงพื้นที่ไปช่วยเหลือร้านค้าทุกร้านค้า นอกจากนี้นายธนวัฒน์ยังกล่าวให้กำลังใจผู้ประกอบการ และมีความตั้งใจในการทำให้เศรษฐกิจชุมชนแม่เหียะดีขึ้น

เทศบาลเมืองแม่เหียะต้องการผลักดันให้สถานประกอบการทุกร้านในเมืองแม่เหียะได้รับ SHA เพื่อให้ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจทางด้านความปลอดภัยในสินค้าและบริการของร้านค้าในเมืองแม่เหียะ และเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่
งานบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลเมืองแม่เหียะ.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: